Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): circulus

circulus 1. circulus, -i, m. script. et form.: cyr- |(1404) ArchPr 317 f.4v|; -la (acc. pl. n.) v. infra

1 a linea rotunda, orbis – kružnice, kruh

b t. t. astron.: linea ficta in mundi sphaera circumducta – myšlená kružnice na zemském povrchu

c siderum cursus circularis – kruhová dráha, oběh hvězd

d res, instrumentum, ornamentum in orbis forma arte factum – kruhové těleso, přístroj, nástroj, ozdoba, kotouč, kroužek, obruč: c-us est kotuczek (AB, kotulek M) |ClarGl 2078 ( sim. Veleš f.91vb)|; cum signo c-i..., quod vulgariter obrucz dicitur |(1382) CodDiplUniv 263|; c-us cotucz |LexClemA 224|; c-us okolek vel obrucz |LexS p.69b|; c-os (gl.: kruzky ) in auribus (Vulg. Ezech. 16,12) |UK I F 31 f.162v|; c-us, -li...rynk, obrucž |VocLact f.E 4vb|

e coetus hominum – kroužek, společnost lidí

+ iunct.: (ad 1a): solaris circulus de orbe lucente, qui pro signo sanctitatis Mariae Virgini attribuitur – o svatozáři obklopující P. Marii: te (Mariam) solaris c-us / vestit |CantBoh 87| (ad 1b): meridionalis vero c-us, quem sol a polo ad polum per hominum verticem die media designat |CapPr P 1461 f.15r|; orizon, id est meridionalis c-us |UK VII E 9 f.116v in mg.|; orison vero est c-us dividens inferius emisperium a superiore, unde appellatur orison...dicitur eciam c-us emisperii |UK I G 24 f.74r|; c-us figuratur in omni hora tali figura, que dividitur in 4 partes, quas dividit c-us emisperii et c-us meridiei, id est c-us medii celi |UK VIII G 27 f.79r-v|; ita quod usque hodie in c-is nativitatum ponitur ab eis una stella |CapPr P 1447 f.39r| circulus signifer (cf. ThLL III 1109,57), signorum (ib. 55), animalium zodiacus – zvěrokruh: zodyacus, id est animalium c-us vel signifer |CristPrachComp f.126v|; draco...est locus coniunccionis planete c-o signorum |UK III C 2 f.110rb| (ad 1d): circulus magnus (longitudinis) instrumentum astronomicum – astronomický přístroj: super hunc thornum tabula rotunda, plana, in 360 gradus divisa orthogonaliter erigatur...et vocatur hec tabula c-us magnus sive longitudinis |UK III C 2 f.9vb| circulus Aegyptiacus genus canalis – druh (zavodňovacího) kanálu: per cannalem igitur curvum, qui a quibusdam c-us dicitur Egipciacus, aqua in stagno stans elevabitur |CapPr P 1461 f.18v|

spec. (ad 1d): de signo domus – o domovním znamení: Dorothea a nigro c-o, civissa Maioris civitatis Pragensis |(1488) ArchPr 2253 f.41v| de ornamento circulari (vasorum aut vestium sacrorum) – o kruhovité ozdobě (na bohoslužebných nádobách nebo rouchách): calix argenteus...cum c-o variabili cum parvis ymaginibus |(1441) Invent Viti LXVII|; due ampule parve argentee...cum c-is deauratis cum quodam clipeo |ib.|; secundum (humerale) rubeum cum literis Ave Maria...in circumferencia vero sunt pukle seu c-i ventrosi argentei, deaurati |(1476) ib. LXXII|; al.

2 zero – nula: eciam dicitur (cifra) c-us |CristPrachRud f.3r|; sunt autem novem figure significative, quibus omnis numerus representatur, et decima est non significativa, sed facit alias significativas et vocatur cifra sive nichil sive c-us |UK XIV B 3 f.11vb|; decima (figura) vero dicitur cyfra vel c-us vel theca vel figura nichili |UK XI D 7 f.88r|; al.; cf. cifra (1)

3 designatio temporis in modis musicis describendis – označení doby v notovém písmu: c-us ponitur pro tempore perfecto, semicirculus pro tempore inperfecto. Item si in c-o vel in semicirculo tres puncti sunt, maioris prolacionis est, si vero duo, minoris |UK XI E 9 f.245v|

4 linea rotunda in arte magica – magický, čarovný kruh: si tu acceperis bethonicam viridem et inveneris serpentes simul iacentes..., tunc tu fac unam coronam circum eos, hoc est scissuram vel c-um wulgariter czaru cum tali bethonica viridi |CapPr P 1361 f.65r|; czarodienik...est ille, qui intrat c-um pro invocacione demonum |KNM XVI F 1 f.246v|; al.

5 circuitus – obvod: in campis late bene condidit Rea Reate. Hic versus est hodie in c-o sigilli illius communitatis |IohMarign 517b|

6 medic.: pars urinae circuitum vasis (ad urinam spectandam destinati) tangens – okraj povrchu moče dotýkající se nádoby (ke zkoumání moče): sciendum est, quod urina in partes quatuor dividitur: superior pars est c-us, secunda corpus aeris, tercia perforacio, quarta fundus |CodVodn f.249r|; est autem c-us superior pars urine, que tangit urinale circumquaque, aliquantulum magis elevata alia urina |UK I F 11 f.160v|; c-us urine est magis grossus et aquosus |UK V E 24 f.228r|, cf.: okolek ssyroky a tlusty a wodne postawy |KNM IV H 28 f.11r|; al.

7 locus circuli similis – kruhová plocha, prostranství

a fundus, area – pozemek: quod omnem voluntatem...habeat (Iohannes) ad eandem domum...excepta area seu c-o sito retro domum |(1375) LibMemPrach f.1r|

b forum civitatis – náměstí, rynk: Symon...super domo sua in c-o unam sxg. census vendit priori |(1379) TopTom III 34b|; c-us civitatis, videlicet rynk |KNM XII F 2 f.47v|; in c-o Antique civitatis (vetus vers.: na rynku staroměstském ) |LaurBrzezHist 432|; in magna platea civitatis, que c-us nuncupatur, sedes alta posita fuit |DocBelHus II 469|; Iericho..fuit civitas valde magna et habuit septem c-os, id est placzy |KNM XIV E 5 f.191r|; domus sita in c-o inferiori |(1494) LibIudIgl IV f.203va|; saepiss.

c districtus – kraj: quam (concubinam) dicit esse de Pilznensi c-o |VisitArchid f.35v|

d iur.: spatium cancellis circumdatum (in iudicio) – ohraničené místo, ohrada (na soudě): si virgo in c-o...voluntarie raptorem accesserit, sibi dabitur in uxorem |SentBrun 285|; antequam c-um (vetus vers.: v šraňky ) ingressus est |OrdoIud 211|; actrice...contra eum dimicante, ea de c-o (vetus vers.: v šraňciech v okrúhlých )...nullatenus exeunte |ib. 217|; al.

spec.: spatium certamini singulari destinatum – místo vyhrazené k souboji: si autem c-um intraverint (qui duellum indixerit et adversarius eius) |(1249) CodDiplBoh IV 315|; tunc duellare debent...in c-o eis ad hoc deputato |OrdoIud 210|

8 cursus temporis (cf. ThLL III 1110,53) – (kolo)běh času: post hinc sex elapsis dierum c-is (cf. ThLL ib. 65) |Christ 107|; per totum c-um sequentis anni (cf. ThLL ib. 57) |CosmCont I 221|; si dictus magister monete infra c-um anni non locaverit possessores |(1252) CodDiplBoh IV 436|; omnibus diebus dominicis...per c-um anni occurrentibus |(1396) TopTg II 801a|; a festo sancti Nycolay nunc instante usque ad 4or annorum (cf. ThLL ib. 55) continue numerando c-um revolutum |CapPr P 1433 f.10r|; per diversa temporum (cf. ThLL ib. 63) c-la |IohAqLoc 61*|; al.

9 orbes in caelo apparentes (cf. ThLL III 1110,72) – jevy na obloze podoby kruhu: signum in sole apparuit, erant enim quatuor c-i quibusdam complexionibus invicem colligati |CosmCont I 22|

10 capsa circularis – kruhová schránka: crux argentea parva cum c-o, in quo de lacte beate Marie Virginis |(1441) InventViti LXVI|

11 regis diadema (cf. ThLL III 1111,54) – královská koruna, vínek: inponens (cesar) capiti eius (ducis Boemorum) manu sua regalem c-um |CosmChron 135|; ut liceat...duci Boemie Wadizlao...c-um portare...duci Boemie a nullo hominum c-us imponatur nisi a...Daniele...episcopo |(1158) ArchCor I 5|; propter nobilitatem imperialis diadematis corone regie c-i a divis imperatoribus sunt vocate |PulkChron 91b|; al.

12 caurus – severozápadní vítr: okolek sit c-us |ClarVoc 320|; cf. circius.