Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): communis

communis communis (comu-) 2. script.: conmu-, cum- v. infra

1 a qui ad multos vel omnes pertinet, solitus, vulgaris, publicus, spec. t. t. gramm. (de verbo, de genere) – společný, obvyklý, obecný, veřejný: c-is obeczny |ClarVoc 123|

b mitis, humanus – vlídný, laskavý

+ iunct. (ad 1a): moneta (florenus) communis nummus valens, currens, qui in usu est – platná mince, jsoucí v oběhu, užívaná: 52 flor(enos) c-es |(1372) MonVat IV 285|; sex sexagenas grossorum in moneta c-i antiqua |(1457) LibIudIgl III f.264rb|; CXXXVII sex. gross. bone monete c-is, cuius septem denarii dantur pro uno bono grosso |ib. f.296r|; de c-i moneta Montana XX sex. |(1466) LibIudIgl III f.297rb|; al. iudicium, ius (sim.) commune iudicium, ius sim. (omnimode) valens – (obecně) platný soud, právo apod.: si reum sine iudicii c-is discussione inpunem dimitteret (accusator) |VitaeProc 153|; secundum ius c-e terre pretactam villam...resignare promittimus |(1327) RegDipl III 527|; forma obstagialis c-is |(s. XV in.) TopTgApp 2a|; administracio de iure c-i concedi potest |(1500) StatMor 78|; al. mulier communis meretrix – nevěstka: si mulier c-is se oppressam conqueritur |(1249) CodDiplBoh IV 312|; omnes ad se atrahendo et illis cohabitando..., sic quod eam alii habebant pro comuni muliere |AnonRanc 117|; al.

spec. eccl. (ad 1a): dies communis: dies ferialis, ad quem nulla festivitas pertinet – všední den, na nějž nepřipadá žádný svátek: in semiduplicibus vero et c-ibus novem leccionum diebus |(1500) StatMor 52|; sitque cantus psalmodie rotundus mediocris, non nimis preceps diebus c-ibus |ib. 54| officium commune i. q. commune (3, q. v. infra): c-ia Dei et sanctorum officia...didicit (rex) |PetrZittChron 41b| quadragesima communis quadragesima maior – předvelikonoční půst: in quadragesima cum-i et in quadragesima sancti Martini |VitaAgn 111| iur.: forma communis forma beneficium conferendi usualis – obvyklý způsob udílení obročí: quatenus Clementi...de beneficio...dignemini providere, non obstante, quod in c-i forma pauperum per litteras S(anctita)tis V(est)re similem graciam expectat |(1364) MonVat III 187|; ab illis, qui in forma c-i seu pauperum auctoritate apostolica beneficia assequentur |(1375) ib. IV 584|; al.; cf. forma (1 iunct. c)

2 universus, generalis – všeobecný: si...per c-em gwerram...peccora...reciperentur ab ecclesia predicta |(1403) ActaIudCons IV 213|; si per c-em ignis voraginem edificia circa dictam dotem comburerentur |(1404) ib. 322|

spec.: quaternus communis: liber tabularum curiae – kniha dvorských desk: actor produxit testes in c-i quaterno |(1456) TabCur VIII 14|; vide memoriam in c-i quaterno in copertorio |ib. 127|; al.

3 a simplex, pauper (de hominibus; cf. ThLL III 1980,69) – prostý, chudý (o lidech): nullus homo conmunis aliquem accusare potest |(1249) CodDiplBoh IV 322|; de consulibus homines c-es (vetus vers.: ein gemein man ) in plateis male tractantibus |(1339) RegDipl IV 285|; ebdomadariis dentur duodecim grossi, ...clericis c-ibus sex, videlicet pauperibus |(1344) ib. 578|; c-es vero homines ad conventum non intromittat (procurator) |(1500) StatMor 80|; al. peior.: de comunibus hominibus: alumpnus zchowanecz, detractor vtrhacz, vituperator hanczie, cispilio nasylnyk, peremptor zhubczie |Třeb A 6 f.201r|

b vilis, simplex, parvi pretii (de rebus; cf. ThLL ib. 73) – obyčejný, běžný, malé ceny (o věcech): pannicisores c-ium aut nobilium staminum pannos saltim vendere...debent et non facere |(1368) LibCivOlom I f.26v|; cibis...non de preciosioribus rarisque rebus care emtis, sed c-ibus utebatur |VitaIenst 445|; sal armoniacus sic sublimatur: tere ipsum cum tanto salis conmunis preparato sine omni liquore |CapPr P 1370 f.20va|; cepe est herba omnibus c-issima |CapPr P 1577 f.223v|; cum cervisia, in qua absintheum bulivit aut cum vino aut cum cerevisia conmuni sine absintheo |UK I G 31 f.40v|; saepe spec. de cera – o vosku: colorem naturalem habens – mající přírodní barvu, sfragistický: litteram...in pendenti presula pergamenea de comuni cera sigillatam |(1359) LibMemPrach f.5r|; producta (litera) duobusque sigillis...de cera c-i...sigillata |(1411) ArchZnoym II 276/1 p.148|; al.

4 ad communitatem, i. e. ad omnes incolas urbis, villae sim. pertinens, communitati serviens – náležející obci, sloužící obci, obecní

a de hominibus – o lidech: c-ibus carpentariis in reformacione poncium...1 1/2 sexagenas |(1476) RegCamBrun 241 f.27v|; unusquisque sua peccora ante c-em pastorem et alibi minare debet |ArchTřeb|

spec. de pauperibus, quos communitas alere debet – o chudých, o jejichž výživu má pečovat obec, ,obecní chudí‘: quatuor stamina...inter c-es pauperes...dividentur |(1380 Aug. 17) ArchPr|

b de rebus, spec. de agris ad communitatem pertinentibus – o věcech, zvláště o půdě náležející obci, občině: de conm-i strata fit digressio secus viam |(1250) CodDiplBoh IV 342|; predicti abbas et conventus...unum...laneum tote (!) communitati pro c-ibus pascuis...donaverunt...nec non et tres virgas pro via c-i, que vulgariter dicitur drahy, pellendorum peccorum atque gregum |(1342) RegDipl IV 475|; cives ac civitas...edificia deposita erigere debent...de c-i bursa civitatis |(1346) LibStatLmr f.4r|; inter c-em viam..., que vulgariter vieweyt dicitur..., et inter agros Iohannis |(1368) LibEr I 71a|; per...c-e[m] pratum dictum obecz ire |(1475) LibLun VII f.288r|; Iohannes B. molendinator emit molendinum...situm sub Zderazo sub molendinis c-ibus |(1499) ArchPr 2090 f.126v|; saepe; cf. communitas (18)

spec. de balneo, quod communitas usui pauperum propria pecunia procurare debet – o veřejné lázni, kterou má obec vlastním nákladem opatřit pro chudé: in ipsa stuba unum balneum c-e omnibus Cristi fidelibus, quod vulgariter selpad dicitur...adaptare |(1443) LibIudIgl III f.201vb|

5 iuribus praeditus, munere fungens in communitate, i. e. inter cives auctoritatem rei publicae regendae habentes – plnoprávný, zasedající v městské obci, tj. sboru měšťanů účastnících se městské správy: iudicium...Tyczkoni...vendidimus...tenendum, vendendum alteri civi seu iudici vel cuicunque c-i et honesto viro |(1332) CodIurMun IV/1 56|; quilibet consulatus...alteri consulatui sibi succedenti coram viris c-ibus...racionem reddere...est asstrictus |(1338) RegDipl IV 210|; cf. communitas (11) iunct.: officialis communis officii sex dominorum socius officii sex dominorum – člen šestipanského úřadu: officiales c-es officii sex dominorum...consules..., c-es fecerunt racionem |(1453) TopTgApp 50a|; Mauricius..., Procopius...c-es officiales officii sex dominorum |(1457) ib. 50b|; cf. communitas (14) subst. *communis, -is, m. script. et form.: comu- |(1417) DocPlz I 294|; conmu- |(1411) RegBerMis II f.149r|

1 socius communitatis, i. e. civium auctoritate rei publicae regendae praeditorum – člen obce, tj. sboru měšťanů účastnících se městské správy, obecní starší: ad colligendum losungam statuti fuerunt sex iurati et sex c-es |(1350) LibRatBrun 172|; iidemque consules et c-es ad racionem sic suscipiendam deputati |(1431) TopTgApp 43b|; Maternus...consul et Wenceslaus H. c-is, officiales officii in Leta curia |(1449) ib. 56a|; nos...cum senioribus c-ibus civitatis nostre omnia premissa...confirmavimus |ProcPrPrax 90|; in assidencia Ioh(annis) S., Ioh(annis) Z. ..., seniorum iuratorum c-ium |(1478) TopTgApp 59b|; saepe; cf. communitas (11)

2 homo humilioris status, famulus – člověk nižšího stavu, služebník: de regis primatibus exceptis scutiferis et aliis c-ibus (vetus vers.: všěch jiných neznamenitých panoší ) quingentos prostravit gladio |PulkChron 78a|; item c-ibus forantibus cannas pro IIII dietis XII grossos |(1487) RegCamBrun 242 f.46r| commune (comu-), -is, n. script. et form.: conmu- |CapPr P 177 f.174r|; -nes (err. ed.) v. infra; comitiva (acc. pl.; err. ed.) |(1362) LibEr I 36|

1 a res communes – společný, obecní majetek

b res publica – stát

+ iunct. (ad 1a): communia pascuorum i. q. communitas (16) – obecní pastviny: in qua quidem villa sunt...tres lanei pro communitate seu ad c-ia pascuorum |(1362) RegDipl VII 723|

2 i. q. communitas, i. e. cives iuribus praediti in civitate administranda partem habentes – obec, tj. sbor plnoprávných měšťanů podílejících se na městské samosprávě: duces, marchiones, comites...c-ia civitatum, universitates castrorum, villarum...occupari fecerunt ecclesias |(1332) DocCorKadl 245|; scabinos, c-e ac universitatem nostre Maioris civitatis Pragensis de debito...indempnes reddere cupientes (rex) |(1365) CodIurMun I 129|; mandamus (rex Boemie)...subditis nostris..., ut...civitatem, magistratus c-eque ipsius...molestare non attentent |(1479) ib. III 691|; al.

spec. in civitatibus Italiae – zvláště v italských městech: postquam per capitulum ecclesie...ac universos ministeriales et c-ia et alios homines terre Fori Iulii ad capitanie officium assumpti fuimus |(1269) FormPal I 266|; mandamus, quatenus...singulos magnates et gubernatores et c-ia civitatum parcium Italie...studeas convocare |(1365) MonVat III 341|; dilectos filios cives et c-e civitatis Senensis |(1368) ib. 611|; al.

3 partes officii et missae in pluribus festis formularium proprium non habentibus usitatae – části officia a mše, kterých se užívá o větším počtu svátků, nemajících vlastního formuláře (cf. Český slovník bohovědný III 141a): c-e sanctorum |CatTřeb 289|; c-e[s] sanctorum sine psalterio |InventBrzew 283|; ista omnia require in comuni confessorum |MissPr f.156ra|; require in comuni apostolorum |ib. f.157ra|; sequitur comune martirum |ib. f.214va|; al.

4 philos.: ratio universalis, universalitas – obecnost, všeobecnost: cum differencia specifica sit universale (et sic quoddam c-e essenciale respectu speciei, sicud est constitutiva speciei), sed nihil est c-e essenciale respectu alicuius, nisi sibi et alii ab illo possit essencialiter communicari |StanDeUniv 64|; c-e est sicud forma respectu sui minus c-is et particularis |ib. 112|; al.; cf. communitas (3)

5 gramm.: substantivum generis communis (cf. ThLL III 1979,37) – substantivum obourodé (cf. J. Jílek, Klaretovo české názvosloví mluvnické, Praha 1951,21): c-e spolugye |ClarVoc 35| iunct. sensu adv.: in commune

1 a in communem usum – pro obecný užitek, prospěch

b ad universum – všeobecně

+

2 una – společně: alacriter omnes in c-e supplicant dicentes |MirAdalb 307| in communi

1 prout bonum commune – jako společný majetek

+

2 una, simul – společně, zároveň: de predictis vero 8 grss. fiat refectio fratribus in c-i |(1379) LibEr II 159a|; ut clerus vivat in c-i sub uno tecto |PetrZat 356|; licet...scribat omnibus in c-i, tamen...principaliter sacerdotibus |HilTract f.a 6r|; al.

3 in universum, universe (oppos.: in speciali, specialiter ) – všeobecně: in c-i legantes (Bozko et socrus) perpetuo eidem novelle plantacioni prenotatam villam...Specialiter vero sepedicto domino B. addente ecclesiam in H. |(1252) RegDipl I 603|; ratificamus...omnia iura..., que habuit...a sede apostolica in speciali et eciam in c-i |(1325) ib. III 443|; verba sequencia, que Iesus Sirak...de sapiente in c-i scribit, epistola misse festi sancti Adalberti in ipsum sanctum Adalbertum specialiter reducit |NejCant I,412|; prius enim est de ipsis (mineralibus) considerare in c-i quam in speciali |KNM X E 5 f.232v|; saepe

4 in loco publico, publice (oppos.: occulte, latenter) – na veřejnosti, veřejně: facile erat eidem (Myliczio) quinquies in uno die predicare...et hoc publice et in c-i |VitaMiI 435|; publice et in c-i poscentibus sacramenta Dei debent (ministri ecclesie) communiter omnibus talibus ministrare |JanovReg V 71|; cum non occulte, sed in c-i et iactanter malum huiusmodi operentur |AnonAbom f.424r|; Cristus voluit in figuris latenter et in c-i homines pessimos...demonstrare |ib. f.453v|; al.