Close Window

Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895): potentia

potentia

a) Möglichkeit, Vermögen zu irgendetwas, synonym mit potestas (← sub a): potentia primo imposita est ad significandum principium actionis, sed secundo translatum est ad hoc, ut illud etiam, quod recipit actionem agentis, potentiam habere dicatur, 1 sent. 42. 1. 1 ad 1; vgl. ib. c; pot. 1. 1 c.

Als Arten der potentia gehören hierher: 1. potentia actionis sive activa sive operativa sive agentis sive ad agere & p. passionis sive passiva sive receptiva sive pure materialis sive ad esse sive ad essendum (th. I. 9. 2 c; 25. 1 c; 41. 4 ad 2; 46. 1 ad 1; 54. 3 c; 58. 1 c; 75. 5 ad 1 & 6 ad 2; 77. 5 c; 104. 4 ad 2; I. II. 55. 2 c; III. 13. 1 c; cg. I. 20; II. 7, 25, 35, 37 & 60; 1 sent. 17. 1. 3 c; 24. 1. 1 ad 2; 42. 1. 1 ad 1; pot. 1. 1 ob. 16 & c, 3 c & 4 c; 3. 14 c; 5. 3 c & 4 ad 1; verit. 11. 1 c; 14. 3 c; 1 cael. 25 c; 2 anim. 5 a; 5 met. 14 a-h) = die aktive (vgl. p. operativa sub b) und die passive Möglichkeit (vgl. p. activa & passiva sub b), m. a. W. das Vermögen zu einer Tätigkeit und das zu einem Sein oder zur Aufnahme eines Seins oder die bloß zur Materie eines Dinges gehörende (vgl. p. materialis sub b) Möglichkeit (cum duplex sit potentia, scilicet potentia ad esse et potentia ad agere, utriusque potentiae perfectio virtus vocatur. Sed potentia ad esse se tenet ex parte materiae, quae est ens in potentia, potentia autem ad agere se tenet ex parte formae, quae est principium agendi eo, quod unumquodque agit, inquantum est actu, th. I. II. 55. 2 c; potentia activa est principium agendi in aliud, potentia vero passiva est principium patiendi ab alio, ib. I. 25. 1 c; cum omnis potentia dicitur ad actum proprium, potentia operativa dicitur ad actum, qui est operatio, 2 anim. 5 a; activa autem potentia duplex est. Quaedam quidem, cuius actio terminatur ad aliquid actum extra, sicut in aedificatione actio terminatur ad aedificatum; quaedam vero est, cuius actio non terminatur ad extra, sed consistit in ipso agente, ut visio in vidente, verit. 14. 3 c; dico autem potentiam passivam, secundum quam aliquid assequi potest suam perfectionem vel in essendo, vel in consequendo finem, th. I. 9. 2 c). 2. p. activa, → p. actionis. 3. p. ad agere, ≈ . 4. p. ad esse sive ad essendum, ≈ . 5. p. agentis, ≈ . 6. p. mathematica sive secundum metaphoram (pot. 1. 3 c; 5 met. 14 n) = die mathematische oder figürliche Möglichkeit (in geometria dicitur potentia secundum metaphoram; potentia enim lineae in geometria dicitur quadratum lineae per hanc similitudinem, quia, sicut ex eo, quod est in potentia, fit illud, quod est in actu (Wirklichkeit), ita ex ductu alicuius lineae in seipsam resultat quadratum ipsius, 5 met. 14 n; vgl. 9 met. 1 b). 7. p. operativa, → p. actionis. 8. p. passionis, ≈ . 9. p. passiva, ≈ . 10. p. pure materialis, ≈ . 11. p. receptiva, ≈ . 12. p. secundum metaphoram, → p. mathematica.

Zu possibile secundum potentiam activam & passivam & secundum p. mathematicam → possibilis sub a & b; zu possibilitas secundum p. activam & passivam → possibilitas.

Proprius actus respondet propriae potentiae, → actus sub b.

b) Vermögen, Kraft zu einer Tätigkeit (= potentia ad agere, → sub a), synonym mit potestas (← sub b), virtus und vis (← sub a), der Gegensatz zu actus (← sub a) und impotentia (←): cum enim potentia sit, secundum quam potentes dicimur agere vel pati, 4 sent. 44. 3. 3. 1 c; secundum quod dicitur potentia respectu actionis aut passionis communiter, 9 met. 5 a; potentia dicitur principium motus et mutationis in alio, inquantum est aliud, 5 met. 14 a; vgl. th. I. 8. 3 ad 3; 27. 5 ad 1; 1 sent. 7. 1. 1 ob. 3; pot. 1. 1 ob. 3 & 3. 1 ad 8; potentia est principium operationis, th. I. 25. 1 ob. 3; cum potentia nihil aliud significet, quam principium alicuius actus (Tätigkeit), ib. 41. 4 c; vgl. ib. 5 c; in hoc consistit ratio (Wesenheit) potentiae, ut sit proximum principium operis (Tätigkeit) et non primum, 1 sent. 45. 1. 3 ad 2; cum enim potentia dicatur ad actum, oportet, quod secundum diversitatem actuum sit diversitas potentiarum, th. I. 54. 3 c; vgl. 1 sent. 7. 1. 2 ob. 2; pot. 2. 6 ob. 2; verit. 15. 2 ad 12; ratio (Wesenheit) enim potentiae sumitur ex actu, 11 met. 9 d; potentia secundum illud, quod est potentia, ordinatur ad actum. Unde oportet rationem potentiae accipi ex actu, ad quem ordinatur; et per consequens oportet, quod ratio potentiae diversificetur, ut diversificatur ratio actus. Ratio autem actus diversificatur secundum diversam rationem (Beziehung) obiecti, th. I. 77. 3 c; vgl. 2 sent. 44. 2. 1 c; qu. anim. 13 c; potentiarum diversitas penes actus et obiecta distinguitur, verit. 15. 2 c; vgl. qu. anim. 13 a; 2 sent. 24. 2. 2 ad 5; potentiae non diversificantur secundum materialem distinctionem obiectorum, sed secundum formalem distinctionem, quae attenditur secundum rationem obiecti, th. I. 59. 2 ad 2; vgl. ib. 80. 1 ad 2; I. II. 54. 2 ad 1; 57. 2 ob. 2; si alicui potentiae respondeat aliquod obiectum secundum rationem communem, non erit distinctio potentiarum secundum diversitatem propriorum, quae sub illo communi continentur. Sicut si proprium obiectum potentiae visivae est color secundum rationem coloris, non distinguuntur plures potentiae visivae secundum differentiam albi et nigri; sed si proprium obiectum alicuius potentiae esset album inquantum album, distingueretur potentia visiva albi a potentia visiva nigri, ib. I. 59. 4 c; non quaecumque diversitas obiectorum diversificat potentias animae, sed differentia eius, ad quod per se potentia respicit. Sicut sensus per se respicit passibilem qualitatem (← sub a), quae per se dividitur in colorem, sonum et huiusmodi; et ideo alia potentia sensitiva est coloris, scilicet visus, et alia sonus, scilicet auditus. Sed passibili qualitati, ut colorato, accidit esse musicum vel grammaticum, vel magnum et parvum, aut hominem vel lapidem, et ideo penes huiusmodi differentias potentiae animae non distinguuntur, ib. 77. 3 c; vgl. ib. 79. 11 c; potentiae enim cognoscuntur per actus, actus vero per obiecta, et inde est, quod in definitione potentiae ponitur eius actus et in definitione actus ponitur obiectum, 1 anim. 8 a.

Zu impossibile per respectum ad potentiam, secundum p. & secundum nullam p. → impossibilis; zu possibile secundum p. sive secundum aliquam p. & secundum nullam p. → possibilis sub a; zu quantitas p. → quantitas sub b; zu subiectum p. → subiectum sub a; zu substantia p. → substantia sub h; zu terminus p. → terminus sub a; zu ultimum p. → ultimus.

Arten der potentia in diesem Sinne sind: 1. potentia absoluta & p. habitualis (2 sent. 24. 1. 1 c; verit. 24. 4 c) = das (von einem Habitus) abgelöste und das mit einem Habitus versehene (prout est per habitum quendam perfecta, ib.) Vermögen; vgl. p. adaptata & nuda & p. habitualis sub c. 2. p. acta, p. tantum acta sive mota, p. agens & p. tantum agens (virt. 1. 1 c) = das getriebene, das nur getriebene, das treibende und das bloß treibende Vermögen, oder das Vermögen, welches bewegt wird bzw. nur bewegt wird, und dasjenige, welches bewegt bzw. nur bewegt (Potentia igitur, quae est tantum agens, non indiget ad hoc, quod sit principium actus, aliquo inducto, . . . Talis autem potentia est divina, intellectus agens et potentiae naturales . . . Illae vero potentiae sunt tantum actae, quae non agunt nisi ab aliis motae, nec est in eis agere vel non agere, sed secundum impetum virtutis moventis agunt, et tales sunt vires sensitivae secundum se consideratae . . . Potentiae vero illae sunt agentes et actae, quae ita moventur a suis activis, quod tamen per eas non determinantur ad unum, sed in eis est agere, sicut vires aliquo modo rationales, ib.). 3. p. activa & p. passiva (th. I. 77. 3 c; 79. 3 ad 1 & 7 c; verit. 16. 1 ad 13; 2 cael. 13 a; 2 anim. 6 d; 9 met. 2 a) = das aktive und das passive Vermögen (vgl. p. activa & passiva sub a), m. a. W. das Vermögen, eine Einwirkung in was anderm hervorzubringen, und das Vermögen, die Einwirkung eines andern zu erleiden in Form einer Tätigkeit (Obiectum autem comparatur ad actum potentiae passivae sicut principium et causa movens; color enim, inquantum movet visum, est principium visionis. Ad actum autem potentiae activae comparatur obiectum ut terminus et finis, sicut augmentativae virtutis obiectum est quantum perfectum, quod est finis augmenti, th. I. 77. 3 c; potentia activa comparatur ad suum obiectum ut ens in actu ad ens in potentia; potentia autem passiva comparatur ad suum obiectum e converso ut ens in potentia ad ens in actu, ib. 79. 7 c; non enim distinguitur potentia activa a passiva ex hoc, quod habet operationem, quia, cum cuiuslibet potentiae animae tam activae, quam passivae sit operatio aliqua, quaelibet potentiae animae esset activa. Cognoscitur autem eorum distinctio per comparationem potentiae ad obiectum. Si enim obiectum se habeat ad potentiam ut patiens et transmutatum, sic erit potentia activa; si autem e converso se habeat ut agens et movens, sic erit potentia passiva. Et inde est, quod omnes potentiae vegetabilis animae sunt activae, quia alimentum transmutatur per potentiam animae tam in nutriendo, quam in generando; sed potentiae sensitivae omnes sunt passivae, quia per sensibilia obiecta moventur et fiunt in actu. Circa intellectum vero aliqua potentia est activa, aliqua passiva eo, quod per intellectum intelligibile in potentia fit intelligibile actu, quod est intellectus agentis, et sic intellectus agens est potentia activa; ipsum etiam intelligibile in actu facit intellectum in potentia esse intellectum in actu, et sic intellectus possibilis erit potentia passiva, verit. 16. 1 ad 13). 4. p. adaptata sive assimilata (ad actum) und p. nuda sive pura (th. I. 87. 2 c; II. II. 171. 2 ad 1; cg. II. 74; 2 sent. 27. 1. 1 c; 4 sent. 50. 1. 2 ad 5; 2 eth. 5 a; 9 eth. 11 c) = das (einem Akte) angepasste oder ähnlich gemachte und das nackte oder reine m. a. W. das mit einem dem Akte entsprechenden Habitus versehene und das einen solchen entbehrende Vermögen; vgl. p. absoluta & habitualis. 5. p. aestimativa sive cogitativa, p. imaginativa sive phantastica & p. memorativa (th. I. 54. 5 ob. 2; 78. 4 c; II. II. 2. 1 ob. 2; 3 sent. 23. 2. 2. 1 ad 3; mal. 16. 11 ad 8 & 9; qu. anim. 13 c; verit. 14. 1 ad 9; 3 anim. 6 b) = die sinnliche Urteilskraft (des Tieres oder des Menschen), die Einbildungskraft und das Gedächtnis. 6. p. affectiva & p. cognitiva sive cognoscitiva (th. I. 12. 9 ad 2; 54 pr.; 83. 3 ob. 1; II. II. 174. 1 ad 3; cg. I. 31; III. 46; verit. 14. 2 ob. 11; 20. 2 c) = das Begehrungs- und das Erkenntnisvermögen; vgl. p. appetitiva & apprehensiva. 7. p. affixa organo corporali sive materiali sive utens corporali organo sive coniuncti & p. non utens organo corporali sive incorporea sive solius animae (th. I. 77. 5 c, 6 c & 8 ad 2; 111. 4 ad 2; cg. II. 74; 1 sent. 3. 1. 3 ob. 7; 3 eth. 12 b; log. I. 1) = das organische und das überorganische Seelenvermögen oder das Vermögen, welches an dem aus Seele und Leib bestehenden Ganzen, und dasjenige, welches an der Seele allein sein Subjekt hat. 8. p. agens, → p. acta. 9. p. animae & p. corporis sive corporalis (th. I. 77. 5 ob. 1; 78. 4 c; 2 sent. 26 exp.; 4 sent. 44. 3. 3. 1 c & ad 4; verit. 16. 1 ad 13; 2 anim. 5 a) = das Vermögen der Seele und das des Körpers. 10. p. appetitiva & p. apprehensiva (th. I. 80. 1 c; 83. 3 ad 1 & 4 c; I. II. 45. 2 c; cg. II. 60 & 74) = das anstrebende und das erfassende oder das Begehrungs- und das Erkenntnisvermögen; vgl. p. affectiva & cognitiva. 11. p. apprehensiva, → p. appetitiva. 12. p. assimilata, → p. adaptata. 13. p. augmentativa, p. nutritiva & p. generativa (th. I. 25. 2 ad 2; 78. 2 c; 111. 4 ad 2; III. 32. 4 ad 2; 33. 1 ob. 4; cg. IV. 13; qu. anim. 12 c; 6 eth. 10 i) = das Vermögen des Wachstums, das der Ernährung und das der Erzeugung. 14. p. cogitativa, → p. aestimativa. 15. p. cognitiva sive cognoscitiva, → p. affectiva. 16. p. coniuncti, → p. affixa organo corporali. 17. p. corporalis, → p. animae. 18. p. corporis, ≈ . 19. p. cum ratione sive rationalis & p. irrationalis (th. I. 79. 12 a; I. II. 8. 1 ad 2; 10. 2 a; 50. 5 c; pot. 3. 14 c; verit. 26. 3 ad 7; 9 met. 2 a-d), die Übersetzung der aristotelischen Ausdrücke δύναμις μετὰ λόγου καὶ δ. ἄλογος (Metaph. IX. 2, 1046. b. 2) = das vernünftige und das unvernünftige Vermögen, m. a. W. das Vermögen, welches dem vernünftigen Seelenteil angehört oder unter dem Einflusse der Vernunft sich betätigt, und dasjenige, bei welchem keines von beiden der Fall ist. 20. p. defectiva sive diminuta (8 phys. 2 a) = das mangelhafte oder verminderte Vermögen. 21. p. diminuta, → p. defectiva. 22. p. dirigens & p. exequens sive executiva (th. I. 19. 4 ad 4; 25. 5 ad 1; I. II. 16. 1 ob. 2 & ad 3; cg. II. 32) = das leitende und das ausführende Vermögen; vgl. p. imperans & imperata. 23. p. discurrens & p. veritatem accipiens (verit. 15. 1 c) = das hin und her laufende oder eine Wahrheit erschließende und das die Wahrheit (unmittelbar) erfassende Vermögen (potentia discurrens et veritatem accipiens non erunt diversae, sed una, quae, inquantum est perfecta, veritatem absolute cognoscit, inquantum vero est imperfecta, discursu indiget, ib.). 24. p. executiva sive exequens, → p. dirigens. 25. p. finita sive limitata & p. infinita (th. I. 7. 2 ad 1; 25. 2 ad 3; cg. I. 20; II. 49; 1 sent. 43. 1. 2 ad 2; 44. 1. 1 ad 3; pot. 1. 3 ob. 2 c; 8 phys. 21 c) = das endliche oder begrenzte und das unendliche oder unbegrenzte Vermögen. 26. p. generandi (1 sent. 7. 2. 1 c) = das Erzeugungsvermögen (potentia generandi dicitur tripliciter, secundum quod generandi potest esse gerundium verbi impersonalis, vel verbi personalis activi, vel verbi personalis passivi. Si sit gerundium verbi impersonalis, tunc potentia generandi est potentia, qua ab aliquo generatur, . . . Si sit gerundium verbi personalis activi, tunc potentia generandi dicitur potentia, ut generet, . . . Si sit gerundium verbi personalis passivi, tum potentia generandi dicitur potentia, ut generetur, ib.). 27. p. generativa, → p. augmentativa. 28. p. habitualis, → p. absoluta. 29. p. imaginativa, → p. aestimativa. 30. p. immaterialis & p. materialis (cg. II. 62; 8 phys. 21 c) = das unstoffliche oder geistige und das stoffliche oder körperliche (vgl. p. pure materialis sub a) Vermögen. 31. p. imperans & p. imperata (th. I. 25. 5 ad 1; I. II. 20. 3 ob. 2; 2 sent. 21. 1. 1 c) = das befehlende und das einen Befehl erhalten habende Vermögen; vgl. p. dirigens & exequens. 32. p. incorporea, → p. affixa organo corporali. 33. p. infinita, → p. finita. 34. p. insensibilis (verit. 1. 9 c) = das unsinnliche oder nicht in einem Sinne bestehende Vermögen. 35. p. intellectiva sive intelligibilis, p. sensitiva & p. vegetativa (th. I. 14. 2 ad 3; 18. 3 c; 54. 3 c & 5 ob. 1; 58. 1 c; 77. 5 c; 78. 1 c; 79. 2 ob. 2; 84 pr.; 111. 4 ad 2; cg. II. 62, 66 & 73; mal. 16. 11 ad 8 & 9; verit. 1. 9 c; 7 phys. 6 f; 2 anim. 7 b) = das übersinnliche, das sinnliche und das pflanzliche Vermögen. 36. p. interpretativa (1 perih. 6 d) = das (mentis conceptum per orationem) verdolmetschende oder Sprachvermögen. 37. p. irascibilis (th. I. 59. 1 ad 2) = das Vermögen des zornmütigen Strebens. 38. p. irrationalis, → p. cum ratione. 39. p. libera & p. ligata (ib. I. II. 1. 5 ob. 3; 4 sent. 44. 2. 1 ad 2) = das freie und das gebundene Vermögen, von denen das letztere auf eine bestimmte Tätigkeit von Natur aus hingeordnet ist, das erstere aber nicht. 40. p. ligata, → p. libera. 41. p. limitata, → p. finita. 42. p. materialis, → p. immaterialis. 43. p. memorativa, → p. aestimativa. 44. p. motiva (th. I. 76. 8 ad 1; cg. II. 32 & 76) = das örtlich bewegende Vermögen. 45. p. naturalis (th. I. II. 55. 1 c; verit. 1. 9 c) = das natürliche Vermögen oder die Naturkraft. 46. p. naturalis & p. superaddita (th. I. 18. 2 ad 2; cg. II. 8; III. 141) = das naturgemäße oder zur Natur eines Wesens gehörige (vgl. p. naturalis sub d) und das ihr hinzugefügte Vermögen. 47. p. non utens organo corporali, → p. affixa organo corporali. 48. p. nuda, → p. adaptata. 49. p. nutritiva, → p. augmentativa. 50. p. operativa sive practica & p. perspectiva sive speculativa (th. I. 54. 3 c; cg. II. 61 & 69; III. 25; 2 anim. 4 c) = das auf ein Handeln und Wirken (vgl. p. operativa sub a) und das auf ein Erkennen abzielende Vermögen. 51. p. originalis (4 sent. 44. 3. 3. 1 c) = das ursprüngliche oder den Ursprung verleihende Vermögen. 52. p. particularis & p. universalis (8 phys. 2 a) = die besondere oder beschränkte und die allgemeine oder unumschränkte Kraft. 53. p. passiva, → p. activa. 54. p. perspectiva, → p. operativa. 55. p. phantastica, → p. aestimativa. 56. p. practica, → p. operativa. 57. p. pura, → p. adaptata. 58. p. rationalis, → p. cum ratione. 59. p. sensitiva, → p. intellectiva. 60. p. solius animae, → p. affixa organo corporali. 61. p. speculativa, → p. operativa. 62. p. spirativa (1 sent. 11. 1. 3 c; 12. 1. 3 c; 29. 1. 4 c) = das hauchende Vermögen oder das Vermögen des Hauchens. 63. p. superactiva (ib. 7. 1. 1 ad 3) = das übertätige oder übermäßig tätige Vermögen (actio enim eius non est per modum motus, sed per modum operationis, quae differt a motu, . . . sicut perfectum ab imperfecto, ib.). 64. p. superaddita, → p. naturalis. 65. p. tactiva (7 phys. 6 f) = das Tast- oder Gefühlsvermögen. 66. p. tantum acta, p. tantum agens & p. tantum mota, → p. acta. 67. p. universalis, → p. particularis. 68. p. utens corporali organo, → p. affixa organo corporali. 69. p. vegetativa, → p. intellectiva. 70. p. veritatem accipiens, → p. discurrens. 71. p. visiva (th. I. 12. 2 c; 59. 4 c; cg. II. 73; qu. anim. 19 ad 13) = das Sehvermögen.

Actus cuiuslibet potentiae accipitur secundum ordinem potentiae ad suum obiectum, → actus sub a. Actus sunt praevii potentiis, ≈ . Cuius est actus, eius est potentia, ≈ . Cuius est potentia, eius est actio (th. I. 51. 3 c), oder: Cuius est potentia, eius est actus et e contrario (2 sent. 25. 1. 1 ob. 1), oder: eiusdem est potentia, cuius est actus procedens a potentia (somno 1 e), oder: eiusdem est potentia et actio (th. I. 76. 1 ob. 4), oder: oportet, quod eius sit potentia sicut subiecti, cuius est operatio (ib. 77. 5 c), die Übersetzung der aristotelischen Stelle: οὗ γὰρ ἡ δύναμις, τούτου καὶ ἡ ἐνέργεια (de Somn. et vig. 1, 454. a. 8) = was Subjekt eines Vermögens ist, ist selbstverständlich auch Subjekt der aus letzterm entspringenden Tätigkeit und umgekehrt. Diversitas actus quandoque indicat diversitatem potentiarum, quandoque non, → actus sub a. Eiusdem est potentia, cuius est actus procedens a potentia, ↑: Cuius est potentia etc. Eiusdem est potentia et actio, ≈ .Non possunt esse unius potentiae simul plures actus (ib. I. II. 54. 1 ad 3; vgl. ib. I. 58. 7 ad 2) = ein und das Nämliche Vermögen kann nicht mehrere Tätigkeiten zu gleicher Zeit verrichten (nisi forte secundum quod unus comprehenditur sub alio, ib. I. II. 54. 1 ad 3). Omnis potentia reducitur ad operationem sicut ad perfectionem propriam (9 eth. 11 c) = jedes Vermögen zielt auf eine Tätigkeit als die ihm eigentümliche Vollkommenheit hin. Oportet, quod eius sit potentia sicut subiecti, cuius est operatio, ↑: Cuius est potentia etc. Quanto aliqua potentia est superior, tanto ad plura se extendit (pot. 2. 6 ad 2) = je höher eine Kraft dem Range nach steht, über desto mehr Dinge erstreckt sie sich mit ihrer Wirksamkeit.

c) Kraft, Stärke, Macht, Gewalt, Einfluss, synonym mit dominium (←), potestas (← sub c), principatus (← sub a), regimen (←), virtus (← sub f) und vis (← sub b): nomen potentiae primo impositum fuit ad significandum potestatem hominis, prout dicimus, aliquos homines esse potentes, . . . et deinde etiam translatum fuit ad res naturales. Videtur autem in hominibus esse potens, qui potest facere, quod vult, de aliis sine impedimento; et secundum quod impediri potest, sic minuitur potentia eius, 1 sent. 42. 1. 1 c; si contingat, aliquam rem posse in aliquid magnum, puta (z. B.) quod aliquis homo ambulet per centum stadia, aut possit levare aliquod magnum pondus, semper determinamus sive denominamus eius potentiam per respectum ad plurimum, in quod potest; sicut dicimus, potentiam huius hominis esse, quod potest levare pondus centum talentorum, aut quod potest ire per spatium centum stadiorum, quamvis possit omnes partes infra istam quantitatem contentas, siquidem potest in id, quod superabundat. Nec tamen denominatur ab illis partibus, puta quod determinetur eius potentia, quia potest ferre quinquaginta talenta aut ire quinquaginta stadia, sed per id, quod est maximum, ita scilicet, ut potentia uniuscuiusque denominetur per respectum ad finem, id est per ultimum et per maximum, ad quod potest, et per virtutem suae excellentiae; sicut etiam et magnitudo cuiuslibet rei determinatur per id, quod est maximum, sicut quantitatem tricubiti notificantes non dicimus, quod sit bicubitum, 1 cael. 25 c; est in omnibus per potentiam, inquantum omnia eius potestati subduntur, th. I. 8. 3 c; in Deo est idem potentia et essentia et voluntas et intellectus et sapientia et iustitia, ib. 25. 5 ad 1; se in armorum potentia missum, cg. I. 6; ius naturale semper et ubique, quantum est de se, habet eandem potentiam, 4 sent. 33. 1. 2 ad 1.

Zu pars secundum potentiam → pars sub a.

Hierher rechnen als Arten: 1. potentia absoluta & p. in ordine ad aliquid sive ordinata sive regulata sc. Dei (th. I. 25. 5 ad 1; 3 sent. 1. 2. 3 c; 2. 1. 1. 1 c; 4 sent. 46. 1. 2. 2 c; pot. 1. 5 ob. 2, 4 & 6 & ad 5; verit. 23. 8 ad 2; quodl. 4. 3. 4 c; Graec. 16) = die schlechthinige (vgl. p. absoluta sub b & d) oder an und für sich betrachtete (secundum se considerata, th. I. 25. 5 ad 1) und die zu seinem Vorherwissen und seiner Vorherbestimmung in Beziehung stehende und dadurch geordnete oder geregelte Macht Gottes (secundum hoc ergo dicendum est, quod Deus potest alia facere de potentia absoluta, quam quae praescivit et praeordinavit se facturum, non tamen potest esse, quod aliqua facit, quae non praesciverit et praeordinaverit se facturum, quia ipsum facere subiacet praescientiae et praeordinationi, non autem ipsum posse, quod est naturale, ib.). 2. p. creata sive creaturae & p. creatoris sive divina (ib. 9. 2 c; 10. 5 ad 3; 25. 5 ad 1; 104. 4 ad 2; cg. I. 102) = die geschaffene oder geschöpfliche und die schöpferische oder göttliche Macht. 3. p. creatoris, → p. creata. 4. p. creaturae, ≈ . 5. p. divina, ≈ . 6. p. habitualis (2 sent. 44 exp.) = die zuständliche Macht oder die Macht in Form eines Zustandes; vgl. p. habitualis sub b. 7. p. in ordine ad aliquid, → p. absoluta. 8. p. militaris (ib. 25. 1. 3 ad 2) = die Kriegsmacht. 9. p. mundana sive saecularis (th. II. II. 63. 2 c; cg. III. 31; IV. 55) = die weltliche oder zeitliche Macht. 10. p. ordinata, → p. absoluta. 11. p. regulata, ≈ . 12. p. saecularis, → p. mundana.

d) Möglichkeit zu einem Sein (potentia ad esse sive ad essendum, → sub a), synonym mit possibilitas, potentialitas (←) und potestas (← sub e), der Gegensatz zu impossibilitas, impotentia und impotentialitas (←) einerseits, und anderseits zu actus (← sub b): potentia dicitur ad possibile, th. I. 41. 4 ob. 2; omne autem, cui convenit aliquis actus (Wirklichkeit), aliquid diversum ab eo existens, se habet ad ipsum ut potentia ad actum; actus enim et potentia ad se invicem dicuntur, cg. I. 22; sicut potentia ad qualitatem non est aliquid extra genus qualitatis, ita potentia ad esse substantiale non est aliquid extra genus substantiae, 1 phys. 15 a.

Zu causa in potentia → causa sub b; zu cognoscere in p. → cognoscere sub b; zu effectus in p. → effectus; zu ens p., ens in p., ens in p. secundum quid & simpliciter → ens; zu esse in p. → esse; zu infinitum p. sive in p. → infinitus; zu contrarietas secundum p. → contrarietas sub a; zu convenientia p. ad actum → convenientia sub b; zu intellectus p. → intellectus sub c; zu possibile secundum p. mathematicam → possibilis; zu prius secundum p. → prior sub a; zu scientia in p. → scientia sub a; zu scire in p. → scire sub a; zu sensus in p. → sensus sub c; zu verum secundum p. → verus sub a; zu vita secundum p. → vita sub b.

In potentia= im Zustand der Möglichkeit zu etwas: illud dicitur simpliciter esse in potentia ad aliquid, quod potest statim reduci in actum (in den Zustand der Wirklichkeit) uno motore, sicut non dicimus, quod ex terra possit fieri statua, sed ex cupro, quamvis ex terra fiat cuprum, 2 sent. 19. 1. 2 c; id dicitur esse in potentia, quod, si ponatur esse in actu (Wirklichkeit), nihil impossibile sequitur, 9 met. 3 g; dupliciter enim invenitur aliquid in potentia. Uno modo sic, quod totum potest reduci (← sub b) in actum, sicut possibile est, hoc aes esse statuam, quod aliquando erit statua, . . . Alio modo aliquid dicitur in potentia esse, quod postea fit actu ens, non quidem totum simul, sed successive, 3 phys. 10 c; aliter est in potentia ad scientiam ille, qui addiscit et nondum habet habitum scientiae, et ille, qui iam habet habitum scientiae, sed non considerat utens habitu. Ex prima autem potentia in secundam reducitur aliquid, cum activum suo passivo coniungitur; et tunc passivum per praesentiam activi fit in tali actu, qui adhuc est in potentia, sicut addiscens per actionem docentis reducitur de potentia in actum, cui actui coniungitur altera potentia (sc. habitus scientiae), . . . Sed quando sic se habet, quod habet habitum scientiae, non oportet, quod reducatur in secundum actum per aliquod agens, sed statim per seipsum operatur considerando, nisi sit aliquid prohibens, puta (z. B.) occupatio vel infirmitas aut voluntas, 8 phys. 8 d; vgl. 2 anim. 2 c, 11 b & 12 c; th. I. 58. 1 c; verit. 11. 1 c.

In der Bedeutung von Möglichkeit hat die potentia unter Anderm folgende Arten: 1. potentia absoluta (1 cael. 24 e) = die unbedingte oder schlechthinige Möglichkeit; vgl. p. absoluta sub b & c. 2. p. accidentalis & p. essentialis (cg. II. 74; verit. 8. 6 ad 7) = die nichtwesentliche und die wesentliche oder in dem Wesen eines Dinges begründete Möglichkeit. 3. p. completa sive perfecta & p. non completa sive imperfecta (th. I. 55. 2 c; 58. 1 c; verit. 8. 4 ad 13 & 11. 1 c; 1 cael. 24 e) = die vollständige oder vollkommene und die nicht vollständige oder unvollkommene Möglichkeit; vgl. th. I. 26. 2 c; cg. II. 98. 4. p. essentialis, → p. accidentalis. 5. p. imperfecta, → p. completa. 6. p. indisposita (2 sent. 7. 1. 2 ad 1) = die unvorbereitete oder ungeordnete Möglichkeit. 7. p. intellectiva sive intellectualis substantiae & p. materiae (th. I. 55. 2 c; 90. 2 ob. 2; I. II. 23. 1 c; 49. 2 c; 50. 6 c; cg. I. 20; II. 17, 45 & 86; 1 phys. 15 a) = die geistige oder einer geistigen Substanz zukommende Möglichkeit (animae humanae habent potentiam intellectivam non completam naturaliter, sed completur in eis successive per hoc, quod accipiunt species intelligibiles a rebus, th. I. 55. 2 c; licet in angelis non sit potentia materiae, est tamen in eis aliqua potentia, esse enim actum purum est proprium Dei, ib. I. II. 50. 6 c) und die Möglichkeit der Materie der körperlichen Dinge (non igitur potentia materiae est aliqua proprietas addita super essentiam eius, sed materia secundum suam substantiam est potentia ad esse substantiale, 1 phys. 15 a). 8. p. materiae, → p. intellectiva. 9. p. naturalis & p. oboedientialis sive oboedientiae (th. III. 1. 3 ad 3; 11. 1 c; 2 sent. 19. 1. 5 c; 3 sent. 2. 1. 1. 1 c; pot. 6. 1 ad 18; virt. 1. 10 ad 13; verit. 8. 4 ad 13 & 12 ad 4; 12. 3 ad 18; 29. 3 ad 3; 8 phys. 8 h) = die natürliche (vgl. p. naturalis sub b) und die gehorsame Möglichkeit oder die Möglichkeit der Natur (quae potest per agens naturale in actum reduci, verit. 8. 12 ad 4) und die nach Weise des Gehorsams gegen den Schöpfer (secundum quam in creatura fieri potest, quidquid in ea fieri voluerit creator, ib.). 10. p. non completa, → p. completa. 11. p. oboedientiae, → p. naturalis. 12. p. oboedientialis, ≈ . 13. p. perfecta, → p. completa. 14. p. permixta & p. pura sive tantum (th. I. 7. 3 ad 4; cg. I. 17 & 43; pot. 3. 1 c; 3 phys. 2 a) = die (mit Wirklichkeit) gemischte und die reine oder bloße Möglichkeit. 15. p. prima sive remota & p. propinqua (cg. II. 55; III. 102; 2 sent. 7. 1. 2 ad 1; 3 cael. 6 f; 2 anim. 12 c) = die erste oder (anders gezählt) die entfernte und die nächste Möglichkeit zu etwas, von diesem aus gerechnet (uno modo dicimus puerum posse militare secundum potentiam remotam, alio modo posse dicimus militare, quoniam iam est in aetate perfecta et secundum potentiam propinquam, 2 anim. 12 c). 16. p. propinqua, → p. prima. 17. p. pura, → p. permixta. 18. p. remota, → p. prima. 19. p. subiecti (th. I. II. 49. 2 c) = die Möglichkeit eines Subjekts oder die einer Substanz anhaftende Möglichkeit. 20. p. tantum, → p. permixta.

Actus est prior potentia ratione, substantia sive secundum substantiam, id est perfectione, et tempore, → actus sub b. Actus est prior, quam potentia, secundum substantiam et formam, ≈ . Actus et potentia dividunt quodlibet genus entium, ≈ . Actus generatione et tempore est posterior potentia, ≈ . Actus secundum naturam est prior potentia, ≈ . Ens dividitur per potentiam et actum, → ens. In bonis actus est melior potentia, . . . in malis est actus peior potentia, → actus sub b. Nihil secundum idem est potentia et actu (8 phys. 8 b; vgl. ib. 10 c) = nichts existiert im Zustand der Möglichkeit und in dem der Wirklichkeit nach einer und der nämlichen Beziehung. Non reducitur, quod est in potentia, in actum, nisi per id, quod est in actu (8 phys. 10 c), oder: Omne, quod est in potentia, reducitur ad actum per id, quod est actu ens (2 phys. 10 k), oder: quod est in potentia, naturaliter movetur ab alio, quod est actu (8 phys. 8 b) = alles, was im Zustande der Möglichkeit existiert, wird in den Zustand der Wirklichkeit naturgemäß nur von solchem hinübergeführt, was bereits im Zustande der Wirklichkeit existiert. Potentia et actus sunt de primis differentiis entis (3 phys. 2 a; vgl. ib. 1 c) = Möglichkeit und Wirklichkeit gehören zu den ersten Unterschieden des Seienden. Proprius actus in propria materia fit, → actus sub b. Quod est in potentia, naturaliter movetur ab alio, quod est actu, ↑: Non reducitur etc. Unumquodque genus dividitur per potentiam et actum (3 phys. 2 a) = jede oberste Gattung des Seienden wird in das Mögliche und das Wirkliche der betreffenden Gattung eingeteilt.