Close Window

Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895): ratio

ratio

a) Vernunft, Verstand im Sinne einer Substanz, vernünftige Substanz, der νοῦς oder das λογιστικόν des Aristoteles, synonym mit intellectus und intelligentia (← sub a), der Gegensatz zu sensus (← sub a): secundum quod ratio non importat (bedeutet) discursum, sed communiter intelligibilem naturam, th. I. 29. 3 ad 4; nisi ratio accipiatur, prout comprehendit vim apprehensivam et affectivam, 3 sent. 15. 2. 3. 2 c; ratio quandoque comprehendit duas potentias, scilicet vim cognitivam, in qua est prudentia, et vim affectivam, quae voluntas dicitur, ib. 33. 2. 1. 1. 3 ad 3.

Zu voluntas rationis → voluntas sub a.

Als Art der ratio gehört hierher ratio apprehensiva sive cognitiva (ib. 27. 2. 3 ad 5; 33. 2. 4. 3 ad 2) = die erkennende Vernunft oder der erkennende Teil der vernünftigen Seelensubstanz.

Virtus in ratione est (2 sent. 41. 2. 2 ob. 1) = die Tugend ist in dem vernünftigen Teile der menschlichen Seelensubstanz (ratio accipitur ibi a Philosopho pro parte intellectiva, quae voluntatem et rationem complectitur, ib. ad 1). Voluntas in ratione est (th. I. 59. 1 ob. 1; 82. 1 ob. 2; 87. 4 c; I. II. 9. 5 c; 15. 1 ad 1; cg. II. 60; 3 sent. 27. 2. 3 ad 1; 1 perih. 14 f; 3 anim. 14 e), die Übersetzung der aristotelischen Stelle: ἐν τῷ λογιστικῷ ἡ βούλησις γίνεται (De anima III. 9, 432. b. 5) = der Wille im Sinne einer Tätigkeit oder das Wollen (→ voluntas sub c) ist in dem vernünftigen Teile der menschlichen Seelensubstanz als in seinem Prinzip und Subjekt; vgl. intellectus sub a.

b) Vernunft, Verstand im Sinne eines Vermögens, und zwar eines Erkenntnisvermögens, aber eines organischen oder sinnlichen sowohl, als eines überorganischen oder übersinnlichen Erkenntnisvermögens, synonym mit intellectus und sensus (← sub b): primo quidem (ratio) dicitur esse quaedam cognoscitiva virtus, nom. 7. 5; nam et sensus ratio quaedam est et omnis virtus cognoscitiva, th. I. 5. 4 ad 1; de sensu dicit Aristoteles, quod est quaedam ratio organi, cg. II. 69.

Arten der ratio in diesem Sinne sind: ratio intellectiva sive universalis sive superior sive proprie accepta sive dicta & r. particularis (th. I. 20. 1 ad 1; 78. 4 c & ad 5; 81. 3 c; I. II. 10. 3 ob. 3; 30. 3 ad 3; 51. 3 c; III. 72. 11 ob. 3; princ.; verit. 14. 1 ad 9; 15. 1 c; 2 anim. 13 d) = die übersinnliche oder allgemeine (→ r. universalis sub c, k & m) oder höhere (→ r. superior sub c) oder eigentlich so genannte und die besondere oder Einzelvernunft oder die Vernunft im eigentlichen und die im uneigentlichen Sinne des Wortes (quae in aliis animalibus dicitur aestimativa naturalis, in homine dicitur cogitativa, quae per collationem quandam huiusmodi intentiones adinvenit. Unde etiam dicitur ratio particularis, cui medici assignant determinatum organum, scilicet mediam partem capitis; est enim collativa intentionum individualium, sicut ratio intellectiva intentionum universalium, th. I. 78. 4 c; ratio particularis id est cogitativa cum memorativa et imaginativa, ib. I. II. 51. 3 c; summitas capitis, ubi secundum medicos est locus rationis, scilicet particularis, quae dicitur virtus cogitativa, est nobilior fronte, ubi est locus imaginativae virtutis, ib. III. 72. 11 ob. 3; ipsa vis cogitativa vocatur particularis ratio, verit. 14. 1 ad 9; ratio proprie accepta nullo modo potest esse alia potentia ab intellectu in nobis; sed interdum ipsa vis cogitativa, quae est potentia animae sensitivae, ratio dicitur, quia confert inter formas individuales, sicut ratio proprie dicta inter formas universales, . . . et haec habet organum determinatum, scilicet mediam cellulam cerebri, verit. 15. 1 c); vgl. intellectus passivus unter intellectus sub b.

c) Vernunft, Verstand im Sinne eines übersinnlichen Erkenntnisvermögens, synonym mit intellectus (← sub c), der Gegensatz zu sensus (← sub c): intellectus sive ratio, th. I. 81. 3 c; vgl. 1 perih. 7 b & 14 f; quae rationi subduntur, th. I. 1. 1 ob. 1; ut sit sine ratione, ib. 3. 4 ad 1; quilibet actus rationis se extendit, ib. II. II. 54. 1 c; habet autem ratio duplicem actum, unum quidem secundum se in comparatione ad proprium obiectum, quod est cognoscere aliquod verum; alius autem actus rationis est, inquantum est directiva aliarum virium, ib. I. II. 74. 5 c; sunt autem rationis tres actus, quorum primi duo sunt rationis, secundum quod est intellectus (← sub e) quidam. Una enim actio intellectus est intelligentia indivisibilium sive incomplexorum (→ intelligentia sub b), secundum quam concipit, quid est res. Et haec operatio a quibusdam dicitur informatio (← sub a) intellectus sive imaginatio per intellectum . . . Secunda vero operatio intellectus est compositio vel divisio intellectus, in qua est iam verum vel falsum . . . Tertius vero actus rationis est secundum id, quod est proprium rationis (↓ sub e), scilicet discurrere ab uno in aliud, ut per id, quod est notum, deveniat in cognitionem ignoti, 1 anal. 1 a; vgl. 1 perih. 1 a; th. I. II. 90. 1 ad 2; sunt autem rationis quattuor actus in agendis, primo quidem simplex intelligentia, quae apprehendit aliquem finem ut bonum, secundus actus est consilium de his, quae sunt agenda propter finem, tertius actus est iudicium de agendis, quartus autem actus est praeceptum rationis de agendo, th. II. II. 153. 5 c; vgl. ib. 47. 8 c; mal. 15. 4 c; ratio potest etiam uti oratione et eius partibus quasi instrumentis, 1 perih. 6 d.

Zu affectus secundum rationem → affectus sub b; zu apprehensio r. → apprehensio sub b; zu bonum r. sive secundum r. → bonus sub c; zu compositio r. → compositio sub a; zu concupiscentia cum r. & sine r. → concupiscentia sub a; zu dicere r. → dicere sub a; zu ens r. sive in r. → ens; zu fructus r. → fructus sub a; zu lumen r. → lumen; zu iudicium r. → iudicium sub d; zu medium r. sive secundum r. → medium sub a; zu motus r. → motus sub b; zu negatio r. tantum → negatio sub b; zu notum r. sive secundum r. → notus; zu peccatum r. → peccatum sub a; zu pluralitas r. → pluralitas; zu potentia cum r. → potentia sub b; zu prius r. sive secundum r. → prior sub a; zu processus r. → processus sub c; zu rectitudo r. → rectitudo sub c; zu relatus r. per r. → relatus; zu res r. sive r. tantum → res; zu scintilla r. → scintilla; zu usus r. → usus sub a; zu veritas r. → veritas sub c; zu via r. → via sub a; zu voluntas secundum r. → voluntas sub b & c.

Cum ratione (th. I. II. 30. 3 ad 3; 46. 4 ad 1 & 5 ob. 2) = mit Vernunft, vernunftgemäß: motus appetitivae virtutis potest esse cum ratione dupliciter. Uno modo cum ratione praecipiente; et sic voluntas est cum ratione, unde et dicitur appetitus rationalis. Alio modo cum ratione denuntiante; et sic ira est cum ratione. Dicit enim Philosophus in libro de Problemat. (28. 3, 949. b. 17 sqq.), quod ira est cum ratione, non sicut praecipiente ratione, sed ut manifestante iniuriam. Appetitus enim sensitivus immediate rationi non oboedit, sed mediante voluntate, ib. 46. 4 ad 1). Praeter rationem (ib. I. 12. 1 c; cg. III. 127) = neben oder gegen die Vernunft, vernunftwidrig. Secundum rationem (th. I. 1. 1 a; cg. III. 9. & 127) = vernunftgemäß, der Fassungskraft der Vernunft entsprechend. Supra rationem (th. I. 1. 1 ob. 1 & c; cg. I. 5; IV. 1) = über die Vernunft hinaus, übervernünftig.

Hier ist zu unterscheiden: 1. ratio deliberans sive deliberativa sive r. inquisitiva (th. I. II. 14. 4 c; 18. 9 c; 88. 5 ad 2; virt. 1. 12 ad 19; 3 anim. 16 c) = die überlegende oder untersuchende Vernunft. 2. r. denuntians & r. praecipiens (th. I. II. 46. 4 ad 1), der λόγος δηλώσας καὶ λόγος κελεύσας des Aristoteles (Problem. 38. 3, 949. b. 18) = die verkündende oder kundmachende und die vorschreibende oder befehlende Vernunft. 3. r. factiva (th. I. 34. 3 c) = die schaffende oder hervorbringende Vernunft, eine Art der r. operativa (↓). 4. r. fide informata & r. naturalis (ib. 32. 1 c; 93. 5 ob. 3; I. II. 104. 1 ad 3; cg. I. 2 & 3; III. 118) = die vom Glauben beformte oder erleuchtete und die natürliche oder im Naturzustande befindliche Vernunft (vgl. r. naturalis unten sub m). 5. r. humana (th. I. 1. 1 c; cg. I. 8; vgl. 2 sent. 3. 1. 2 ad 4) = die menschliche Vernunft, welche der göttlichen Vernunft einerseits und anderseits der eines Engels entgegengesetzt ist; vgl. r. humana unten sub m. 6. r. inferior & r. superior (th. I. 79. 9 c; I. II. 15. 4 c & ad 1; 74. 7 c; II. II. 45. 3 c; 2 sent. 24. 2. 2 c & 3. 3 c; verit. 15. 2 c & ad 6) = die niedere und die höhere (vgl. r. superior oben sub b) Vernunft, m. a. W. die Vernunft mit ihrer niedern und die mit ihrer höhern Tätigkeit (ratio superior est, quae intendit aeternis conspiciendis aut consulendis; conspiciendis quidem, secundum quod ea in seipsis speculatur, consulendis vero, secundum quod ex eis accipit regulas agendorum. Ratio vero inferior ab ipso dicitur, quae intendit temporalibus rebus, th. I. 79. 9 c). 7. r. inquisitiva, → r. deliberans. 8. r. naturalis, → r. fide informata. 9. r. obumbrata (2 sent. 4. 1. 1 ob. 3) = die verdunkelte Vernunft. 10. r. operativa sive practica & r. speculativa sive scientifica (th. I. II. 91. 3 ad 3; 94. 4 c; II. II. 47. 2 ob. 3 & ad 3; 83. 1 c; cg. III. 97; 1 cael. pr.; 3 anim. 15 b & 16 e), der νοῦς πρακτικός καὶ θεωρητικός des Aristoteles = die auf das Wirken und Handeln (vgl. oben r. factiva) und die auf das bloße Erkennen oder Wissen hinzielende Vernunft (ratio speculativa et practica in hoc differunt, quod ratio speculativa est apprehensiva sola rerum, ratio vero practica est non solum apprehensiva, sed etiam causativa, th. II. II. 83. 1 c). 11. r. particularis & r. universalis (3 anim. 16 e) = die allgemeine und die besondere (vgl. r. particularis & universalis sub b, k & m) oder die etwas Allgemeines und die etwas Einzelnes erkennende Vernunft (ratio autem practica quaedam est universalis et quaedam particularis. Universalis quidem, sicut quae dicit, quod oportet talem tale agere, sicut filium honorare parentes. Ratio autem particularis dicit, quod hoc quidem est tale et ego talis, puta (z. B.) quod ego filius et hunc honorem debeo nunc exhibere patri, ib.). 12. r. per essentiam & r. per participationem (th. I. II. 17. 6 ob. 2; 3 sent. 17. 1. 1. 2 ad 3) = die Vernunft dem Wesen nach und die der Teilnahme nach, m. a. W. das Vermögen, welches seinem Wesen nach, und dasjenige, welches durch Teilnahme an einem solchen eine Vernunft ist. 13. r. per participationem, → r. per essentiam. 14. r. practica, → r. operativa. 15. r. praecipiens, → r. denuntians. 16. r. scientifica, → r. operativa. 17. r. speculativa, ≈ . 18. r. superior, → r. inferior. 19. r. universalis, → r. particularis. 20. r. ut natura & r. ut ratio (th. I. 79. 12 c; 3 sent. 15. 2. 3. 2 c; mal. 7. 5 c; verit. 16. 1 c; 26. 9 ad 7) = die Vernunft als eine Natur oder als ein Naturding und die Vernunft als Vernunft oder als ein übersinnliches Erkenntnisvermögen (distinctio illa, qua distinguitur ratio ut ratio et ratio ut natura, dupliciter potest intelligi. Uno modo ita, quod ratio ut natura dicatur ratio, secundum quod est naturae creaturae rationalis, prout scilicet fundata in essentia animae dat esse naturali corpori, ratio vero ut ratio dicatur secundum id, quod est proprium rationis, inquantum est ratio, et hoc est actus eius, quia potentiae definiuntur per actus . . . Alio modo potest intelligi praedicta distinctio, ut dicamus rationem ut naturam intelligi, secundum quod ratio comparatur ad ea, quae naturaliter cognoscit vel appetit, rationem vero ut rationem, secundum quod per quandam collationem ordinatur ad aliquid cognoscendum vel appetendum, eo quod rationis est proprium conferre. Sunt enim quaedam, quae secundum se considerata sunt fugienda, appetuntur vero secundum ordinem ad aliud; sicut fames et sitis secundum se considerata sunt fugienda, prout autem considerantur ut utilia ad salutem animae vel corporis, sic appetuntur, et sic ratio ut ratio de eis gaudet, ratio vero ut natura de eis tristatur, verit. 26. 9 ad 7). 21. r. ut ratio, → r. ut natura.

Liberum arbitrium est liberum de ratione iudicium, → arbitrium sub a. Ratio contra naturam dividitur (th. I. II. 30. 3 ob. 3; 46. 5 ob. 2) = die Vernunft wird im Gegensatze zur Natur unterschieden. Ratio est universalium, sensus vero particularium (ib. I. 14. 11 ob. 1; vgl. 2 anim. 12 b) = die Vernunft hat zum Objekte das Allgemeine und der Sinn das Besondere oder Einzelne; vgl. intellectus sub c. und scientia sub c.

d) Vernunftakt, Verstandeserkenntnis, Verständnis, synonym mit intellectus (← sub d) und intelligentia (← sub b): de numero adsistentium et ministrantium duplex ratio haberi potest, th. I. 112. 4 ad 2; hoc procedit secundum rationem Platonicorum, ib.; ratio non sumitur hic pro ipsa potentia rationis, sed pro eius bono usu, ib. II. II. 49. 5 ad 1; quandoque (ratio) sumitur communiter pro qualibet cognitione virtutis non impressae in materia, et sic convenit communiter Deo, angelis et hominibus, 1 sent. 25. 1. 1 ad 4; quandoque enim ratio dicitur id, quod est in ratiocinante, scilicet ipse actus rationis, ib. 33. 1. 1 ad 3.

Hierher rechnen als Arten: ratio absoluta & r. collativa (3 sent. 17. 1. 1. 3 ad 5) = die beziehungslose (vgl. r. absoluta unten sub k), und die vergleichende Verstandeserkenntnis.

e) Vernunft, Verstand im Sinne eines diskursiven Erkenntnisvermögens, der Gegensatz zu intellectus (← sub e): ratio dicit (besagt) quandam obumbrationem intellectualis naturae, ut dicit Isaac, quod ratio oritur in umbra intelligentiae, quod patet ex hoc, quod statim non offertur sibi veritas, sed per inquisitionem discurrendo invenit, 1 sent. 25. 1. 1 ad 4; vgl. ib. 45. 1. 1 ob. 4; 2 sent. 3. 1. 2 c; 3 sent. 35. 2. 2. 2 ob. 1; ratio et intellectus non sunt diversae partes animae, sed ipse intellectus dicitur ratio, inquantum per inquisitionem quandam pervenit ad cognoscendum intelligibilem veritatem, 3 anim. 14 k; eorum, quae naturaliter cognoscimus, quaedam per se a nobis conspiciuntur absque aliqua investigatione, et eorum proprie est intellectus, quaedam vero cognoscuntur per inquisitionem, et horum est ratio, nom. 1. 1; intellectus et ratio differunt quantum ad modum cognoscendi, quia scilicet intellectus cognoscit simplici intuitu, ratio vero discurrendo de uno in aliud, th. I. 59. 1 ad 1; vgl. 64. 2 c; 79. 8 c; 81. 3 c; 83. 4 c; II. II. 8. 1 ob. 2; cg. III. 89 & 147; etsi intellectus et ratio non sint diversae potentiae, tamen denominantur ex diversis actibus; intellectus enim nomen sumitur ab intima penetratione veritatis, nomen autem rationis ab inquisitione et discursu, th. II. II. 49. 5 ad 3; vgl. ib. 83. 10 ad 2; id, quod est proprium rationis, est de uno in aliud discurrere, trin. 2. 2. 1 c; intellectus non est idem, quod ratio. Ratio enim importat (schließt ein) quendam discursum unius in aliud, intellectus autem importat subitam apprehensionem alicuius rei, 2 sent. 24. 3. 3 ad 2.

f) Verstand, Verständnis im Sinne eines Habitus des diskursiven Erkennens, synonym mit ratiocinatio (← sub b), der Gegensatz zu intellectus (← sub f): hic autem addit rationem, quae pertinet ad deductionem principiorum in conclusiones, 1 anal. 44 i.

In diesem Sinne hat die ratio folgende Arten: 1. ratio agibilium, r. factibilium & r. scibilium sive speculabilium (th. I. II. 56. 3 c; 57. 4 c; 58. 4 c & 5 c; II. II. 47. 8 c; 55. 3 c; cg. II. 24) = das Verständnis für das Tunliche oder die Handlungen des Menschen, das für das Machbare oder im Werke Vollbringbare und das für das Wissbare (vgl. r. scibilis sub h & n) oder Erkennbare. 2. r. architectonica sive principativa sive dominativa (6 eth. 7 a) = das baumeisterliche oder herrschende oder gebietende Verständnis, unter welchem die virtus politica (→ virtus sub e) gemeint ist. 3. r. corrupta sive perversa sive errans sive falsa sive non recta & r. recta (th. I. II. 19. 5 c; 56. 3 c; 57. 4 c; 58. 4 c & 5 c; 65. 1 ad 4; 66. 1 c; II. II. 55. 3 c; 154. 2 ad 2; 155. 1 ad 2; cg. III. 85; 2 sent. 24. 3. 3 ad 2 & 3; 3 sent. 33. 1. 1. 2 c) = das verdorbene oder verkehrte oder irrige oder falsche oder unrichtige und das richtige Verständnis. 4. r. dominativa, → r. architectonica. 5. r. errans, → r. corrupta. 6. r. factibilium, → r. agibilium. 7. r. falsa, → r. corrupta. 8. r. non recta, ≈ . 9. r. perversa, ≈ . 10. r. principativa, → r. architectonica. 11. r. prudentiae (th. II. II. 49. 2 ad 1; vgl. ib. 5 c) = das Verständnis, welches eine pars integralis der prudentia (← sub a) ist. 12. r. recta, → r. corrupta. 13. r. scibilium, → r. agibilium. 14. r. speculabilium, ≈ .

Ars est recta ratio factibilium, → ars sub b. Prudentia est recta ratio agibilium, → prudentia sub a. Scientia est recta ratio scibilium sive speculabilium, → scientia sub a.

g) Verstand, Verständnis im Sinne eines Aktes der diskursiven Erkenntnis, synonym mit discursus (← sub b) und ratiocinatio (← sub a), der Gegensatz zu intellectus (← sub g): ratio importat (bedeutet) discursivam cognitionem, th. I. 29. 3 ob. 4; vgl. ib. ad 4; supremum in nostra cognitione est non ratio, sed intellectus, qui est rationis origo, cg. I. 57; secundum quod ratio, a qua (rationale) sumitur, significat cognitionem discursivam, qualis est in hominibus, pot. 9. 2 ad 10; ratio vero discursum quendam designat, quo ex uno in aliud cognoscendum anima humana pertingit vel pervenit, verit. 15. 1 c; vgl. 2 sent. 24. 3. 3 ad 2.

Zu oculus rationis → oculus.

Eine Art der ratio in diesem Sinne ist: ratio deliberata (th. I. II. 88. 6 c; III. 21. 4 c; mal. 15. 2 c) = das überlegte Verständnis.

h) Vernunftvorstellung, übersinnliche Vorstellung, Gedanke, synonym mit intellectus (← sub i): ratio, prout hic sumitur, nihil aliud est, quam id, quod apprehendit intellectus de significatione alicuius nominis. Et hoc in his, quae habent definitionem, est ipsa rei definitio, secundum quod Philosophus dicit IV. Metaph. (7, 1012. b. 23 sq.) ratio, quam significat nomen, est definitio. Sed quaedam dicuntur habere rationem sic dictam, quae non definiuntur, sicut quantitas et qualitas et huiusmodi, quae non definiuntur, quia sunt genera generalissima; et tamen ratio qualitatis est id, quod significatur nomine qualitatis, et hoc est illud, ex quo qualitas, 1 sent. 2. 1. 3 c; necesse est, quod ratio ordinis rerum in finem in mente divina praeexistat. Ratio autem ordinandorum in finem proprie providentia est, th. I. 22. 1 c; cuius quidem transmissionis ratio in Deo praeexistit, sicut et in eo est ratio ordinis omnium in finem, ib. 23. 1 c; providentia autem sicut et prudentia est ratio in intellectu existens, ib. 4 c; quod in divina sapientia sunt rationes omnium rerum, quas supra diximus ideas, ib. 44. 3 c; in quolibet artifice praeexistit ratio eorum, quae constituuntur per artem, ib. I. II. 93. 1 c; ratio rerum fiendarum per artem vocatur ars vel exemplar rerum artificiatarum, ib.; vgl. cg. I. 93; III. 114, 121 & 128; IV. 13; quarto modo dicitur ratio aliquid simplex abstractum a multis, sicut dicitur ratio hominis id, quod per considerationem abstrahitur a singularibus, ad hominum naturam pertinens, nom. 7. 5; pertinet ad rationem eius, quod quid est, 2 anal. 5 a; si autem non posset haberi aliqua alia ratio rei, quam definitio, impossibile esset, quod sciremus, aliquam rem esse, quin sciremus de ea quid est, quia impossibile est, quod sciamus, rem aliquam esse nisi per aliquam illius rei rationem. De eo enim, quod est nobis penitus ignotum, non possumus scire, si est, aut non. Invenitur autem aliqua alia ratio rei praeter definitionem, ib. 8 b; artifex ex rationibus praeconceptis assimilat domum, quam facit, sed quicumque alius videret domum iam factam, ex ipso opere viso consideraret operis rationes, 2 cael. 20 c.

Zu ad aliquid secundum rationem tantum → ad sub b; zu communicare r. → communicare sub a; zu divisio secundum r. → divisio; zu filiatio r. tantum → filiatio; zu primum r. → primus; zu prius r. sive secundum r. → prior sub a; zu relatio r. sive r. tantum sive secundum r. tantum sive solum secundum r. → relatio; zu res r. sive r. tantum → res.

Hierher gehören als Arten der ratio: 1. ratio aeterna sive divina & r. temporalis sive humana (th. I. 84. 5 ob. 3; I. II. 15. 4 ob. 3, c & ad 3) = die ewige oder göttliche und die zeitliche oder menschliche Vernunftvorstellung. 2. r. definitiva sive quidditativa sive significans quid est sive significativa illius quod quid est (trin. 2. 2. 2 c; quodl. 3. 2. 4 c; 2 anal. 6 d & 8 b; 2 phys. 2 b & 5 b; 1 cael. 19 b; 2 anim. 3 b & 6 d; 7 met. 3 d & 15 b; 8 met. 5 a; 2 eth. 7 e; 7 eth. 1 i), die Übersetzung der aristotelischen Ausdrücke: λόγος ὁριστικός (De anima II. 2. 413. a. 14), τὸ τί ἦν εἶναι (De caelo I. 9, 278. a. 2 sq.) und λόγος ὁ τί ἦν εἶναι (Eth. Nic. II. 6, 1107. a. 6) = die das Wesen eines Dinges bezeichnende oder ausdrückende Vernunftvorstellung, m. a. W. die Definition (→ definitio sub b). 3. r. divina, → r. aeterna. 4. r. exponens nominis significationem sive expositiva nominis sive significationis nominis sive interpretativa nominis & r. expositiva sive manifestativa ipsius rei nominatae (2 anal. 6 e-g & 8 b) = die einen Namen oder seine Bedeutung auslegende oder ausdrückende und die die benannte Sache selbst auslegende oder kundmachende Vernunftvorstellung, m. a. W. die Wort- und die Sacherklärung. 5. r. expositiva ipsius rei nominatae, → r. exponens nominis significationem. 6. p. expositiva nominis, ≈ . 7. r. expositiva significationis nominis, ≈ . 8. r. humana, → r. divina. 9. r. interpretativa nominis, → r. exponens nominis significationem. 10. r. manifestativa ipsius rei nominatae, ≈ . 11. r. quidditativa, → r. definitiva. 12. r. scibilis (cg. III. 80) = die wissbare oder erkennbare Vernunftvorstellung oder idea divini operis; vgl. r. scibilis sive scibilium sub f & n. 13. r. significans quid est, → r. definitiva. 14. r. significativa illius quod quid est, ≈ . 15. r. temporalis, → r. aeterna.

Ratio, quam significat nomen, est definitio, → definitio sub b.

i) begriffliche Vorstellung, Begriff, synonym mit conceptio (← sub d), definitio (← sub b), intellectus (← sub i), intentio (← sub e) und terminus (← sub d): ratio, prout hic sumitur, nihil aliud est, quam id, quod apprehendit intellectus de significatione alicuius nominis, et hoc in his, quae habent definitionem, est ipsa rei definitio, 1 sent. 2. 1. 3 c; quandoque autem ratio est nomen intentionis, . . . secundum quod significat definitionem rei, prout ratio est definitio, ib. 33. 1. 1 ad 3; intellectus per speciem (Erkenntnisbild) formatus intelligendo format in seipso quandam intentionem (Abbild) rei intellectae, quae est ratio ipsius, quam significat definitio, cg. I. 53; rationes id est definitiones quorundam sunt aequivocae, 7 phys. 7 h.

Zu alius secundum rationem → alius; zu alter secundum r. → alter sub b; zu communis r. → communis sub a; zu communitas r. & r. fundatae in re → communitas sub a; zu compositio secundum r. → compositio sub a; zu differre r. sive secundum r. → differre sub b; zu discretio secundum r. → discretio sub b; zu distinctio secundum r. tantum → distinctio sub b; zu distinguire → distinguere; zu diversitas r. → diversitas; zu diversus r. → diversus; zu idem r. sive secundum r. → idem; zu incommunicabile r. sive secundum r. → incommunicabilis; zu pars r. → pars sub a; zu simul secundum r. → simul; zu terminus r. → terminus sub a; zu unum r. sive secundum r. → unus; zu veritas r. → veritas sub a.

Hier sind zu unterscheiden: 1. ratio communis & r. propria (1 anal. 33 a) = der gemeinsame und der eigentümliche Begriff; vgl. r. communis & propria sub k, m & n. 2. r. convertibilis (2 anal. 5 a; vgl. ib. 13 c; 1 anal. 13 d) = der (in der Aussage mit einem andern) umkehrbare Begriff. 3. r. propria, → r. communis.

k) begriffliche Wesenheit, Wesenheit, synonym mit definitio (← sub b) und terminus (← sub d): de ratione animalis irrationalis est, th. I. 3. 4 ad 1; de ratione sua habet, ib. 38. 2 ad 1; bonum arduum habet quidem rationem attractivi, ib. I. II. 40. 4 c; ratio ipsius ex obiecto pensatur, ib. 46. 6 c; inquantum habet rationem iusti vindicativi, ib. 7 c; ratio et natura habitus, ib. 53. 2 ob. 3; non constituunt eius rationem, sed solum esse in actu, cg. I. 24; id vero, quod intelligitur, est ipsa ratio rerum existentium extra animam, ib. II. 75; ratio animalis univoce homini et aliis animalibus conveniat, ib. 88; vgl. ib. III. 23 & 150; qualiter ratio dicitur esse in re, 1 sent. 2. 1. 3 c.

Zu eiusdem rationis est → idem; zu voluntarium secundum r. imperfectam & perfectam → voluntarius sub a.

Als Arten der ratio gehören hierher: 1. ratio absoluta & r. concreta (verit. 23. 1 c; 7 phys. 7 h) = die (von der Materie) abgelöste (vgl. unten) und die (mit ihr) verwachsene (vgl. unten r. in materia) Wesenheit (ratio rei absoluta sine concretione non potest inveniri nisi in substantia immateriali, verit. 23. 1 c). 2. r. absoluta & r. dependens (th. II. II. 55. 2 c; quodl. 11. 2. 2 c) = die beziehungslose (vgl. oben r. absoluta sub d) und die abhängige Wesenheit, oder die Wesenheit, welche in etwas Beziehungslosem, und diejenige, welche in einer Beziehung zu etwas besteht (in cognoscibilibus autem quaedam sunt, quae habent rationem propriam absolutam, ut homo et lapis, quorum propria ratio non dependet ex alio; quaedam vero sunt, quae non habent propriam rationem absolutam, sed ex alio dependentem, sicut est in relativis et privativis et in negativis, quorum ratio dependet ex ordine, quem habent ad alia; nam ratio caecitatis non est absoluta, sed dependens, inquantum habet ordinem ad visum, cuius est privatio, quodl. 11. 2. 2 c). 3. r. adaequata sive per modum adaequationem (th. I. 14. 6 ad 3; 55. 3 ad 3) = die (einer andern) gleichgemachte oder nach Weise der Gleichmachung sich verhaltende Wesenheit. 4. r. appropriata (1 sent. 32. 2. 1 ad 2) = die zugeeignete Wesenheit. 5. r. causalis sive oboedientialis (th. I. 90. 4 c; 91. 2 ad 4; 92. 4 ad 3; 1 sent. 42. 2. 2 ad 4) = die ursächliche oder gehorchende (vgl. r. oboedientialis sub l) Wesenheit (per quas omnes natae sunt oboedire Deo, ut fiat ex eis, quidquid ei placuerit, 1 sent. 42. 2. 2 ad 4). 6. r. communis sive universalis & r. propria sive specialis (th. I. 14. 6 ob. 3 & ad 3; 48. 5 c; 49. 1 c; 55. 3 ad 3; 59. 4 c; II. II. 99. 2 c; cg. I. 50, 54 & 93; 1 sent. 25. 1. 3 c; quodl. 11. 2. 2 c) = die gemeinsame oder allgemeine (vgl. r. universalis sub b) und die eigentümliche oder besondere Wesenheit; vgl. r. communis & propria sub i, m & n. 7. r. concreta, → r. absoluta. 8. r. dependens, ≈ . 9. r. generis & r. speciei sive specifica (th. I. 32. 2 c; I. II. 35. 8 c; 1 cael. 4 c & 19 b) = die Wesenheit der Gattung und die der Art. 10. r. idealis (th. I. 32. 1 ad 1; 115. 2 ad 1; II. II. 173. 1 c; pot. 7. 6 ob. 5; spir. 5 ad 7; verit. 8. 14 ad 4 s. c.; quodl. 7. 1. 3 c) = die vorbildliche Wesenheit. 11. r. imperfecta & r. perfecta (th. I. II. 6. 2 c; 88. 1 ad 1) = die unvollkommene und die vollkommene Wesenheit. 12. r. in materia (1 anim. 2 d), der λόγος ἔνυλος des Aristoteles (De anima I. 1, 403. a. 25) = die Wesenheit in der Materie oder die mit der Materie vereinigte Wesenheit (habens esse in materia, ib.); vgl. oben r. concreta. 13. r. intellecta sive intelligibilis (th. I. 41. 2 c; cg. II. 50) = die von der Vernunft erkannte oder für sie erkennbare (vgl. r. intelligibilis sub m) Wesenheit. 14. r. oboedientialis, → r. causalis. 15. r. perfecta, → r. imperfecta. 16. r. per modum adaequationis, → r. adaequata. 17. r. propria, → r. communis. 18. r. specialis, → r. communis. 19. r. speciei, → r. generis. 20. r. specifica, ≈ . 21. r. universalis, → r. communis.

Ratio cuiuslibet speciei substantiae consistit in indivisibili (4 phys. 7 a) = das Wesen einer jeden Art von Substanz ist etwas Unteilbares (eo, quod species substantiae non dicuntur secundum magis et minus, ib.).

l) Beweggrund, Grund, Ursache, synonym mit causa (← sub c); alio modo (ratio) ponitur pro causa, ut cum dicitur, qua ratione hoc fecisti, id est qua de causa, nom. 7. 5; tota ratio movendi est finis, th. I. 19. 2 ad 2; finis autem est ratio volendi ea, quae sunt ad finem, ib. I. II. 10. 2 ob. 3; vgl. ib. 19. 4 c; unum (contrariorum) est ratio cognoscendi alterum, ib. 64. 3 ad 3; vgl. cg. II. 76; ratio autem diligendi proximum Deus est, th. II. II. 25. 1 c; agentia per intellectum hac ratione aliquid fugiunt, cg. III. 3; est autem et alia ratio, propter quam, ib. 150; ratio et causa temporalis processionis creaturae, pot. 10. 2 ob. 19.

Arten der ratio in diesem Sinne sind: 1. ratio cognoscendi & r. volendi (th. I. 32. 3 c; I. II. 10. 2 ob. 3. 64. 3 ad 3) = der Grund, etwas zu erkennen oder der Erkenntnisgrund und der Grund, etwas zu wollen. 2. r. creata & r. divina (2 sent. 24. 3. 3 c) = der geschöpfliche und der göttliche Beweggrund. 3. r. disponens (ib. 18. 1. 3 ad 2) = die vorbereitende Ursache. 4. r. divina, → r. creata. 5. r. oboedientialis sive seminalis (th. I. 62. 3 c; 65. 4 c; 115. 2 c & ad 1; 119. 2 ad 4; I. II. 27. 3 ad 4; 81. 4 c; III. 15. 1 ad 2; 31. 1 ad 3; 32. 4 a; 1 sent. 42. 2. 2 ad 4; 2 sent. 18. 1. 2 c & 3 ad 2; pot. 4. 2 ad 23; verit. 5. 9 ad 8; quodl. 8. 3. 5 ad 3; Hebr. 7. 2) = die gehorchende (vgl. r. oboedientialis sub k) und die samenartige Ursache (potentia autem, quae rebus indita est ad suscipiendum illud in se, quod voluntas Dei disponit, rationes oboedientiales a quibusdam dicuntur, secundum quas inest materia, ut fieri possit ex ea, quod Deus vult. Ipsae autem virtutes in materia positae, per quas naturales effectus consequuntur, rationes seminales dicuntur. Sed quid sint secundum rem seminales rationes, a diversis diversimode assignatur, 2 sent. 18. 1. 2 c; illa ergo forma generalis incompleta [qua mediante forma speciei in materia recipitur] ratio seminalis dicitur, quia propter talem formam inest materiae quaedam inclinatio ad recipiendum formas specificas, ib.; has ergo virtutes incompletas in materia praeexistentes [quae ab agente exteriori de potentia materiae educuntur et ad agendum excitantur] rationes seminales dicunt, quia sunt secundum esse completum in materia, sicut virtus formativa in semine, ib.; et ideo concedo, quod in materia nulla potentia activa est, sed pure passiva, et quod rationes seminales dicuntur virtutes activae completae in natura cum propriis passivis, ut calor et frigus et forma ignis et virtus solis et huiusmodi; et dicuntur seminales non propter esse imperfectum, quod habeant, sicut virtus formativa in semine, sed quia rerum individuis primo creatis huiusmodi virtutes collatae sunt per opera sex dierum, ut ex eis quasi ex quibusdam seminibus producerentur et multiplicarentur res naturales, ib.). 6. r. seminalis, → r. oboedientialis. 7. r. volendi, → r. cognoscendi.

m) Beweisgrund, Beweis, Grund, Begründung, synonym mit probatio (← sub b): ratio illa procederet (hätte Geltung), th. I. 10. 4 ad 1; vgl. ib. 30. 2 ad 4; 39. 5 ad 4; ex illa ratione probatur, ib. 26. 2 ad 1; illa ratio procedit de voluntate, ib. 82. 3 ad 3; ratio illa recte procederet (ginge richtig von statten), ib. III. 65. 2 ad 4; ut ex his, quae dicunt, possimus rationes assumere, cg. I. 2; propter debilitatem rationum, ib. 12; procedamus ad ponendum rationes, ib. 13.

Zu radix rationis → radix; zu virtus r. → virtus sub f; zu vis r. → vis sub b.

Hierher gehören: 1. ratio analytica & r. logica (1 anal. 38 e; 3 phys. 8 a; 8 phys. 18 f, 19 a, 20 a; 1 cael. 15 a, b & g & 29 h) = der analytische und der logische (vgl. r. logica sub n) Beweis (addit autem, quasdam praedictarum rationum logicas esse, quia scilicet procedunt ex communibus principiis, quae non sunt demonstrationi propria . . . Aliae vero tres praedictarum rationum . . . magis videntur esse analyticae, utpote procedentes ex propriis principiis demonstrationis, 1 anal. 38 e; dicuntur autem primae rationes logicae, non quia ex terminis logicis logice procedant, sed quia modo logico procedunt, scilicet ex communibus et probabilibus, quod est proprium syllogismi dialectici, 3 phys. 8 a). 2. r. argumentativa sive ostensiva & r. deducens sive ducens ad impossibile sive ad inconveniens (pot. 2. 4 ad 6; 1 anal. 6 b & c; 1 phys. 15 e; 1 gener. 12 c; 11 met. 6 k) = der (etwas als wahr direkt) beweisende und der zum Unmöglichen oder Ungereimten hinführende oder der das kontradiktorische Gegenteil der aufgestellten Behauptung als eine Ungereimtheit dartuende, m. a. W. der direkte und der indirekte Beweis. 3. r. astrologica & r. mathematica (trin. 1. 2. 3 c; 2 cael. 27 a & 28 b) = der astronomische und der mathematische Beweis. 4. r. circularis (pot. 3. 17 ad 15) = der Kreisbeweis. 5. r. coadiuvans (th. II. II. 2. 10 ob. 3) = der mithelfende oder unterstützende Beweis. 6. r. communis sive universalis & r. propria (8 phys. 19 a & 20 a; 1 cael. 29 h) = der allgemeine und der besondere, m. a. W. der auf allgemeine Prinzipien und der auf die eigentümlichen Prinzipien einer Wissenschaft gegründete Beweis; vgl. r. communis & propria sub i, k & n. 7. r. demonstrativa sive necessaria & r. probabilis sive non necessaria sive topica sive verisimilis (th. I. 12. 7 c; 14. 3 c; 46. 2 c; 50. 2 ad 2; II. II. 1. 5 ad 2; 2. 10 ad 1; cg. I. 4, 7, 9 & 12; II. 92; III. 44; trin. pr. 2. 1 ad 5; 2 sent. 1. 1. 5 c; 3 sent. 1. 1. 2 c; 3 phys. 8 a; 1 cael. 13 d & 15 a) = der etwas als notwendig wahr dartuende (cogens intellectum, trin. pr. 2. 1 ad 5; qua adversarius convinci potest, cg. I. 9) und der etwas wahrscheinlich machende oder der Wahrscheinlichkeitsbeweis. 8. r. deducens ad impossibile sive ad inconveniens, → r. argumentativa. 9. r. disputantis contra positionem sive disputativa (pot. 3. 17 c & ad 15; 1 phys. 11 k; mem. 4 a) = der in der Disputation angewendete oder zur Widerlegung einer Behauptung dienende Beweis. 10. r. disputativa, → r. disputantis contra positionem. 11. r. ducens ad impossibile sive ad inconveniens, → r. argumentativa. 12. r. efficax (2 sent. 29. 1. 2 c; 30. 2. 1 c; Hebr. 10. 1) = der wirksame oder triftige Grund. 13. r. exterior & r. interior (1 anal. 19 a) = der äußere oder gesprochene und der innere oder gedachte Grund. 14. r. extranea (4 phys. 15 a) = der äußerliche oder fremdartige Grund (ab aliis posita vel sophistica, ib.). 15. r. frivola (2 sent. 17. 2. 1 c; qu. anim. 6 c; quodl. 3. 14. 31 c) = der fade oder abgeschmackte Grund. 16. r. humana (th. II. II. 2. 10 ob. 1 & c; trin. pr. 2. 1 ad 5; 1 Cor. 2. 1) = der menschliche oder mit menschlichen Mitteln erbrachte Beweis; vgl. r. humana sub c. 17. r. improbabilis (1 phys. 2 e) = der unwahrscheinliche Grund. 18. r. inductiva (th. II. II. 2. 10 ob. 1) = der (zu etwas) hinführende Beweis. 19. r. intelligibilis (2 cael. 20 d) = der Vernunftbeweis; vgl. r. intelligibilis sub k. 20. r. interior, → r. exterior. 21. r. irrefragabilis (verit. 10. 12 c) = der unwiderlegbare Beweis. 22. r. litigiosa (1 phys. 2 e) = der strittige Grund. 23. r. logica, → r. analytica. 24. r. mathematica, → r. astrologica. 25. r. metaphysica & r. physica (1 cael. 15 a & 29 h) = der metaphysische und der physische (quae sumuntur ex propriis scientiae naturalis, 1 cael. 15 a; vgl. r. naturalis) Beweis. 26. r. naturalis= der naturwissenschaftliche (quae sumuntur ex propriis principiis scientiae naturalis, 1 cael. 13 d; vgl. ib. 23 e; 2 cael. 27 a; 3 phys. 8 a & b; vgl. r. physica) oder der natürliche d. i. der über die Natur und ihren Lauf nicht hinausgehende (th. I. 1. 6 ad 2) Beweis. 27. r. necessaria, → r. demonstrativa. 28. r. non necessaria, ≈ . 29. r. ostensiva, → r. argumentativa. 30. r. persuasoria (trin. pr. 2. 1 ad 5) = der überzeugende Beweis. 31. r. philosophica (1 cael. 15 a) = der philosophische Grund. 32. r. physica, → r. metaphysica. 33. r. principalis (somno 3 g) = der Hauptgrund. 34. r. probabilis, → r. demonstrativa. 35. r. profunda (1 Cor. 2. 1) = der tiefe Grund. 32. r. propria, → r. communis. 37. r. sacramentalis (th. I. 92. 2 c) = der sakramentale oder von einem Sakramente hergenommene Grund. 38. r. sophistica (cg. I. 4 & 7; 2 sent. 1. 1. 5 c & ad 13; 4 sent. 44. 2. 2. 3 ad 1; 1 phys. 2 e; 4 phys. 15 a) = der spitzfindige Beweis. 39. r. topica, → r. demonstrativa. 40. r. universalis, → r. communis. 41. r. verisimilis, → r. demonstrativa.

n) Beziehung, Auffassung, Ansehung, Rücksicht, Gesichtspunkt, synonym mit intentio (← sub c) und relatio (←): attribuuntur Deo in Scripturis ratione suorum actuum, th. I. 3. 1 ad 3; non est per oppositas res, sed per oppositas rationes, ib. 5. 6 ad 2; sub una ratione est bonum, ib. I. II. 19. 10 c; fertur in obiectum sub tali ratione, ib. II. II. 25. 1 c; primo et per se, non ratione partium, cg. I. 13; non ratione sui ipsorum, ib.; non ergo ratione phantasmatum, ib. II. 60; non ratione suae substantiae, ib. 73; est enim proprium ratione individui, ib. III. 24; ratione id est relatione, 1 sent. 2. 1. 5 ad 1.

Zu bonum secundum communem boni rationem → bonus sub c.

Hier ist zu unterscheiden: 1. ratio aeternitatis & r. temporis (th. I. 10. 2 c) = die Beziehung der Ewigkeit und die der Zeit oder Zeitlichkeit. 2. r. appetibilitatis (ib. 5. 6 ad 2; I. II. 84. 4 c; verit. 25. 1 c) = die Beziehung der Begehrbarkeit oder Begehrenswertigkeit. 3. r. boni & r. mali (th. I. 78. 4 c; cg. III. 3; 2 sent. 24. 2. 1 c) = die Beziehung des Guten und die des Bösen. 4. r. causae efficientis, r. causae finalis sive finis & r. causae formalis (th. I. 1. 3 c; 2. 3 c; 5. 4 ob. 1-3 & c; I. II. 6. 2 c) = die Beziehung der hervorbringenden oder bewirkenden, die der Zweck- und die der formalen oder nach Weise der Form sich verhaltenden Ursache. 5. r. causae finalis, → r. causae efficientis. 6. r. causae formalis, ≈ . 7. r. cognoscibilis sive scibilis (ib. I. 1. 1 ad 2; III. 11. 6 ob. 3; vgl. ib. I. II. 54. 2 ob. 2) = die Beziehung eines Erkennbaren oder Wissbaren (vgl. r. scibilis sive scibilium sub f & h) d. i. eines erkennbaren oder wissbaren Dinges (vgl. diversa ratio cognoscibilis diversitatem scientiarum inducit unter scientia sub a). 8. r. communis sive indeterminata & r. propria sive determinata (th. I. 59. 4 c; 1 sent. 13. 1. 3 c) = die allgemeine oder unbestimmte und die besondere oder bestimmte Beziehung; vgl. r. communis & propria sub i, k & m. 9. r. completiva (th. II. II. 162. 6 c) = die vervollständigende oder den Abschluss gebende Beziehung. 10. r. convenientis & r. non convenientis (2 sent. 24. 2. 1 c; 25. 1. 1 ad 7; 3 anim. 4 k) = die Beziehung des Zuträglichen oder der Zuträglichkeit und die des Unzuträglichen oder der Unzuträglichkeit. 11. r. determinata, → r. communis. 12. r. finis, → r. causae efficientis. 13. r. formalis (th. II. II. 162. 2 c; cg. II. 80; pot. 6. 1 ad 11) = die nach Weise der Form sich verhaltende Beziehung. 14. r. formalis obiecti, → obiectum. 15. r. indeterminata, → r. communis. 16. r. logica (th. I. 76. 3 ad 4) = die logische oder für die Logik in Betracht kommende Beziehung; vgl. r. logica sub m. 17. r. mali, → r. boni. 18. r. non convenientis, → r. convenientis. 19. r. notificans personam (ib. 32. 3 ad 2) = die eine Person bezeichnende Beziehung. 20. r. obiecti, → obiectum. 21. r. personae (cg. IV. 41) = die Beziehung der Person oder Persönlichkeit. 22. r. propria, → r. communis. 23. r. scibilis, → r. cognoscibilis. 24. r. singularitatis (ib. I. 65) = die Beziehung der Einzeligkeit oder Einzigkeit. 25. r. temporis, → r. aeternitatis.

o) Art und Weise, synonym mit modus und processus (← sub b): tantum secundum intelligentiae (Denken) rationem, th. I. 26. 2 c; sed magis secundum rationem intellectus, ib. ad 1; habent enim unam rationem essendi, cg. I. 55; alio modo ratio compositionis, ib. II. 64; secundum rationem suae formae, ib. III. 150.

p) Verhältnis, Bewandtnis: eadem ratio est de nominibus, th. I. 13. 9 c; eadem ratio est de necessario et contingenti, ib. 14. 13 ad 2; nec est eadem ratio de hoc nomine, ib. 36. 4 ad 7; alia ratio est de dilectione et odio, ib. II. II. 34. 6 ad 2.

q) Bedeutung, Sinn, synonym mit intellectus (← sub k), sensus (← sub h), significatio (← sub a), virtus (← sub i) und vis (← sub d): quantum pertinet ad rationem nominum, th. I. 13. 9 c; in quo salvatur tota ratio nominis perfecte, ib. 33. 3 c; hoc patet tum ex ratione nominis, ib. 79. 13 c; ut ipsa nominis ratio demonstrat, cg. I. 10; eodem modo necesse est poni rem et nominis rationem, ib. 11; affirmari quidem propter nominis rationem, ib. 30; in analogicis non est idem ordo secundum rem et secundum nominis rationem, ib. 34.

Arten der ratio in diesem Sinne sind: ratio figuralis. r. litteralis & r. mystica (th. I. II. 102. 2 c, 3 c, 4 ad 2 & 3 & 5 ad 1-10; Hebr. 10. 3) = der vorbildliche, der buchstäbliche und der geheimnisvolle Sinn.

r) Rede, der aristotelische λόγος, synonym mit oratio (← sub b): talem instantiam feramus rationis id est disputationis causa, 1 anal. 13 d; cuilibet rationi id est orationi aliquid significanti est imponere aliquod nomen ei correspondens, 2 anal. 6 g; omnis definitio est quaedam ratio id est quaedam compositio nominum per rationem ordinata. Unum enim nomen non potest esse definitio, quia definitio oportet quod distincte notificet principia rerum, quae concurrunt ad essentiam rei constituendam. Alias autem definitio non sufficienter manifestaret essentiam rei. Et propter hoc dicit in I. Phys. (1, 184. b. sq.), quod definitio dividit definitum in singularia, id est exprimit distincte singula principia definiti. Hoc autem non potest fieri, nisi per plures dictiones. Unde una dictio non potest esse definitio, sed potest esse manifestativa eo modo, quo nomen minus notum manifestatur per magis notum. Omnis autem ratio partes habet, quia est quaedam oratio composita et non simplex nomen, 7 met. 9 a.

s) Abrechnung, Rechenschaft, synonym mit ratiocinatio (← sub c) und ratiocinium (←): tertio modo dicitur ratio etiam computatio, nom. 7. 5; de eo reddent homines rationem in die iudicii, th. I. II. 18. 9 a; si autem post redditam rationem huiusmodi scandalum duret, ib. II. II. 43. 7 c.