Close Window

Graesse, Orbis Latinus 1909: Ora

Ora 1. Ohre, Nfl. d. Elbe, Hannover. --- 2. O. orientalis u. occidentalis , die Riviera di Levante u. di Ponente am Golf v. Genua.