Close Window

Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): ab

ab,¹ ab (1), ā, abs, af, ap, lat., Präp.: nhd. von, von ... weg, von ... aus, an, bei, mit, durch, nach, infolge; ÜG.: ahd. aba I, N, NGl, after N, anu B, N, WH, WK, az I, bi Gl, N, dana Gl, danne I, duruh I, N, ennan fona N, fona B, C, Gl, GP, I, MF, MG, MH, MNPs, N, NGl, NGlP, NP, O, PT=T, RhC, T, WH, WK, fora N, NGl, halb N, (in) PT=T, T, (ir) O, ah lewes Gl, (mit) N, NGl, T, o, oba Gl, (untar) T, uzar N, NGl, (zi) Gl, MF, N, NGl, T; ÜG.: as. (bi) H, fan As, Gl, H, PA, SPs, fram SPs, umbi H; ÜG.: anfrk. ava MNPs, fan MNPs; ÜG.: ae. butan Gl, fram Gl, GlArPr, of Gl, on Gl, wiþ Gl; ÜG.: an. af; ÜG.: afries. uter K; ÜG.: mhd. von BrTr; Vw.: s. de-, -abbās, -āctio, -āctor, -āctus, -aestimāre*, -aliēnāre, -aliud, -aliēnātio, -aliēnātor, -alternātim, -aliētas, -alternum, -alterutrum, -ambulāre, -angustus, -ante, -anteā, -anterior, -arcēre, -arguere, -arrāre, -arrātus (1), -arrātus (2), -articulāmentum, -audire, -aurius, -bregēre, -bregīre, -breviāmentum, -breviāre, -breviārium, -breviārius, -breviātē, -breviātio, -breviātor, -breviātūra, *-breviātus (1), -breviātus (2), -cariāre, -cariātus, -damnāre, -decēre, -dere, -dicāmentum, -dicāre, -dicātio, -dicātīvē, -dicātīvus, -dicātrīx, -dīcere, -dicta, -dictātus, -dictio, -dīscere, -ditē, -ditīvus, -ditōrium, -ditūdo, -ditus, -docēre, -dōmen, -dormīre, -dūcere, -ductio, -ductīvus, -ductor, -edere, -emere, -equāre, -equitāre, -ēripere, -errāre, -errātio, -esse (1), -esse (2), *-excommūnicāre, -excommūnicātus, -extrā, -fēstūcāre, -gregāre, -hibēre, -hinc, -horrēre, -horrēscere, -horridē, -horridus, -hortāre (1), -hortāre (2), -hortārī, -humus, -iacēre, -icere, -iectā, -iectio, -iectus, -iga, -igere, -inde, -īnfrā, -interpōnere, -īre, -intellegentēs, -interius, -intēstātus, -intimus, -intrō, -intus, -inundāns, -istinc, -itio, -itōrium, -itūrus, -itus, -iubēre, -iūdicāre, -iūdicātio, -iugāre, -iugus, -iūnctio, -iunctum, -iungere, -iūrāre, -iūrātio, -iūrātor, -iūrātus, -iūrgāre, -labāre, -lābī, -lactāre, -lactātio, -lactātus (1), -lactātus (2), -lactātus (3), -ladāre, -ladium, -lambere, -laqueāre, -laqueātio, -laterāre, -lātārius, -lāticius, -lātio, -lātor, -lātus, -lēctāre, -lēgāre, -lēgātio, *-legere, -legminum, -levāre, -ligurrīgine, -ligurrīre, -ligurrītio, -igurrītor, -lingere, -litterāre, -locāre, -longāre, -lūdere, -luere, -lūmentum, -lūta, -lūtatōrium, -lūtibilis, -lūtio, -lūtīvus, -lūtor, -lūtōrium, -lūtus, -luvium, -marītāre, -marītātio, -mātrimōnium, -mordēre, -mortuus, -motim, -natāre, -necāre, -negantia, -negāre, -negātio, -negātīvē, -negātīvus, -negātor, -noctāre, -nōdāre, -normis, -normitās, -nuentia, -nuere, -nuēre, -nuitio, -numerāre, -nurus, -nūtāre, -nūtīvus (1), -nūtīvus (2), -obsiti, -obsum, -oculis, -oculus, -offerre, -olēre, -olēscere, -ōlim, -olitās, -olitio, -ōlitus, -ōminābilis, -ōmināmentum, -ōminanter, -ōmināre, -ōminārī, -ōminātio, -ōminātor, -ōminātōrius, -ōminōsus, -orbitāre, -ōrdinātio, -orīginēs, -orīgineus, -orīrī, -orīscī, -ortāre, -ortīciōsus, -ortīcium, -ortio, -ortīre, -ortium, -ortīvus, -ortum, -ortus, -ōsus, -pōnere, -rādere, -rādīcāre, -rāmēscere, -rāsio, -rāsor, -rāsus (1), -rāsus (2), -relēgāre, -relictus, -relinquere, -renūntiāns, -renūntiāre, -renūntiatio, -renūntiātor, -renūntiātōrius, -renūntio, -rēpere, -rēptāre, -reptus, -reputāre, -ripere, -rōdere, -rogāns, -rogantia, -rogāre, -rogātio, -rogātor, -rotātor, -rumpere, -ruptio, -ruptum, -ruptus, -scendere, -scīdere, -scīdio, -scindere, -scissūra, -scīsus, -scondere, -scōnsa, -secāre*, -sectus, -segmen, -sēns, -sentāre, -sentātio, -sentīre*, -sidere, -sīgnāre, -silīre, -similis, -sistere, -solēre, -solūbilis, -solūtio, -solūtus, -solvere, -sonāns, -sonantia, -sonāre, -sonia, -soniāre, -sonum, -sonus, -sorbēre, -sorbitio, -sorptio, -sorptīvus, -sorptrīx, -sorptus*, -spēs, -stantia, -stāre, -stator, -stēmius, -stipulāre, -stipulātio, -stirpāre, -strīdere, -sūmēdo, -sūmere, -sūmptio, -sūmptor, -sūmptus, -surdē, -surdēscere, -surditās, -surdus, -terminātus, -ultrā, -uncus, -undābilis, -undāns, -undantia, -undāre, -undātio, -undē, -undique, -ūsa, -ūsātio, -ūsio, -ūsivē, -ūsivus, -ūsor, -ūsque, -ūsus, -ūtī, -vēlāre, -viāre, -volvere, -vorāre; Q.: XII tab. (um 450 v. Chr.), As, B, Bi, BrTr, C, Cap, Cod. Eur., Conc, Dipl., Ei, Formulae, Gl, GlArPr, GP, H, HI, I, K, LAl, LBai, LBur, LFris, LLang, LRib, Lsal, LSax, LThur, LVis, MF, MG, MH, MNPs, N, NGl, NGlP, NP, O, PA, PAl, PLSal, PT=T, RhC, SPs, Thietmar, WH, WK; E.: idg. *apo-, *pō̆, *apu, *pu, *h₂epo, *h₂epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; L.: Georges 1, 1, Walde/Hofmann 1, 1, Walde/Hofmann 1, 842, MLW 1, 1, Niermeyer 1, Habel/Gröbel 1, Latham 1a, Blaise 1a