Close Window

Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): sub

sub sub, lat., Präp.: nhd. unter, unterhalb, unten an, an, vor, unten in, in, unmittelbar hinter, innerhalb, während, bei, gegen, nahe an, um, kurz vor, nach sogleich nach, dicht bei; ÜG.: ahd. bi N, NGl, daruntar N, in Gl, I, ingagan Gl, ir Gl, mit I, N, O, WH, umbi Gl, untar B, Gl, I, MF, MH, N, NGl, O, T, WH; ÜG.: as. undar H, (up)? GlEe; ÜG.: ae. under Gl, GlArPr; ÜG.: afries. bi K, under L, Pfs; ÜG.: mhd. mit BrTr, under BrTr; Vw.: s. ad-, dē-, -absurdē, absurdus, -abundāre, -accasāre, -accasātus, accusāre, -acellāre, -ācer, -acidus, -āctārius, āctio, -āctīvus, -āctor, -āctus, -adiūtōrium*, -adiuva, -adiuvāns, -admīrālius*, -admovēre, -adulterāre, -advocātia, -advocātus, -aedānus, -aediānus, -aemulārī, -aemulātio, -aerātus, -aestimāre, -aetās, -affectātus, -āfrēnsis, -agere, -agitāre, -agitārī, -agrestis, -agrius, -ālāris, -albēdo, -albēns, *-albēre, -albicāns, *-albicāre, -albidus, -albulus, albus, -alloquī, -alpīnus, -altāre, -alternāns (1), -alternāns (2), -alternāre, -alternāta, -alternātim, -alternātio, -alternātus (1), -alternātus (2), -alternitās, alternus, -amārē, -amārus, -ambiguē, *-ambiguus, -ambulus, -anathemātizāre, -angustus, -annātio, -annis, -annotāre, -aperīre, -appārātor, -appārēre, -aquāneus, -aquātus, -aquilīnus, aquilus, -arāre, -arātor, -arātus, -archichorus, -ārēscere, -argūtulus, -armālis, -armāre, -arraiātor, -arrāre (1), -arrātio*, -arrendāre, *-arrogāns, arroganter, -ascendēns, -asper, -aspicere, -assāre, -assentiāns, *-assentīre, -assessor, -assilīre, -astāre, -auctōritās, -auctōritātīvē, -auctōritātīvus, -audīre, -audītio, -aula, -auleum, -aulicus, -aurāre, -aurātio, aurātus, -aureus, -auriculāre, -auscultāre, -austērus, -authenticē, -authenticus, -azurius, -bāillīva*,-bāillīvus*, -bāiulāre, -balbē, *-balbus, ballio, -barretum*, -basilicānus, -battuere, -bedellus, -bedelria, -bellum, -berbicārius*, bibere, -blandīrī, -bordārius, -boscus, -brachiālis*, -brachium, -brevis, -brevitās, -bullīre, -cacherellus, -caelestis, -caementārius, -caeruleus, -caesōrius, -camerārius, -cancellārius, -candidus, -capellānus, -capitāneus, -carrūcārius*, -castrum, -caudātus, -cautē, -cautus*, -cavāre, -caveolārius*, -cavus, -cēlātus, -cellārāria (1), -cellārāria* (2), -cellārārius, -cēnāre, -centuriāre, -centuriātus, -centurio, -ceppāre, -cernere, -cessīvus, -chorārius, -cīnctio, -cīnctōrium, -cinerātus, -cinericius, -cinerizāre, -cīncus, -cingere, -citrinus, -clīnāre, -clāmātor, -clāvis, -clēricus, -collēctor, -collēctōria, -colōrātus, -comestabulārius*, -commendāre, -commendātio, -commissārius, -commūnis, -conditor, -cōnfessio, -congregāre, -cōnservātia, -cōnservātor, -cōnstituere, -continuāre, -continuātio, -continuātīvus, -contrahere, -contrārius, -contumēliōsē, -coquere, -coquīnārius, -coquus, -corniculārius, -corōnātor, -corrigere, -cortex, -crassulus, -crēscere, -crīspus, -croceus, -crūdus, -cruentus, -cubāre, -cubōnea, -cultrāre, -cumbere, -cumbus, -cuneāre, -cūrātor, -cūrātus, -cursus, -curvāre, -curvus, -cūstōdia, -cūstōs, -cutaneus, -dare, -dealbāre, -dēbilis, -decānātus, -decānus, -decēna*, -dēfendere, -dēfēnsor, -dēficere, -dēlēgāre, -dēlēgātio, -dēlēgātus, -dendō, -dēputāre, -dēputātus, dere, -dērelinquere, -dēscendēns, -dēscendere, -diācōn, -diāconāle, -diāconālis, -diāconātus, -diāconīlis, -diāconissa, -diāconium, diāconus, -dīāle, -dīālis, -dictio, difficilis, diffīdere, -dīmidius, -disiūnctio*, -disiūnctīvē*, -disiūnctīvus, -dīstīnctio, -dīstinguere, -distribūtio, -dita, -ditāre, -ditātio, -ditātus, -ditīcius, -ditio, -ditīvus, -ditus (1), -ditus (2), -ditus (3), -dīvidere, -dīvīsio, -dīvum, -dīvus, -docēre, -doctor, -dolē, -dolēns, *-dolēre, -dolōsitās, dolus, domāre, -dominus, -dubitāre, -dubitāre, dūcere, -ductārius, ductio, -ductum, -ductūra, -ductus, -duere, -dulcis, -duplāre, -duplex, -duplicāre, -duplum, -duplus, -dūrus, edere, -ēlēctio, -eleēmosynāria, -eleēmosynārius, -ēmptor, -ēnervāre, -ēnervātus, -ērēctus, -ērigere, -errāre, esse, -essentia, -excaetor*, -excūsāre, -exhibēre, -expānsus, -explicāre, -exsecūtīvē*, -exsecūtīvus*, -exsecūtor*, -exsequī*, -exstāre, -falcum, -fascinātio, -feodum*, -forestārius, -fōrmārius, -frāgāmen, -frontāle, -fultio, -fūmāre, -fūmigāre, -glaucus, -glūtīre, -gravātus, -gravis, -griseus, -grundārium, -grundium, -gulātio, haerēre, hastāre, hastārius, -hastātio, -hebdomada, -hebdomadārius, -hērēs, -hiemālis, hircus, -honestus, horridus, -hortārī, -hospes, -hospitālārius*, -humāre, -humerāle, -hūmidus, -iacentia, -iacēre, -iānitor*, icere, -icibilis, -icibilitās, -icientia, -iecta*, -iectālis*, -iectāneus*, iectāre, -iactātio*, -iectātus, -iectē, -iectibilis, iectio, -iectīvē, iectīvum, iectīvus, iector, -iectum, -iectus (1), -iectus (2), -ietās, iex, igere, -igitāre, -igitātio, -igitātrīx, -igus, impudēns, inānis, -increpitāre, inde, -indere, -indicāre, *-indignāns, -indignanter, -indūcere, -inductus, īnferre, -īnfīrmārius, -īnflāre, -īnflārī, -īnflātus, -īnfrā, -ingredī, -ingressio, -innuātio, -innuere, -innuītio, -īnsequī, -īnsertio, -īnstaurārius, -īnstillāre, -īnstitor, -īnstituere, īnsulsus, -īnsūtus, -intellēctio, -intellegere, -intendere, -interīre, -interpolāre, -interserere, -inthronizāre, -intonāre, -intrāre, -intrātio, -intrōdūcere, -intrōductio, -intrōductus, -introīre, -invicem, -invidēre, -invīsus, -invitāre, īrāscī, īrātus, īre, -irrēpere, -itālis, itāneus, -itāre, -itārius, itātio, itē, -itio, -itō, itum, itus, -iūdex*, -iūdicium*, iugāle, iugālis (1), iugālis* (2), -iugālium*, iugāre, -iugātio, -iugātor, -iugius, -iugum, iugus, -iūnctio, -iūnctīvus, iūnctōrium, -iūnctus*, iungere, -iūrāre*, -iuvenis*, -jornāre, -jornātus, lābī, -labium, -labrāre, -lacēnsis, lacrimāre, -lambere, -lāmina, -laqueāre, laqueum, -lārdātus, -larvāre, -lātē, -laterāre, -latēre, lātio, -latus, lātus (1), lātus (2), lavāre, lectāre, -lēctio, -lēgālis, -lēgāre, -lēgātus, legere, lestus, -levāmen, levāre, levātio, -levātor, -levātrīx, -lēvīta, lica, licis, -licius, -līdere, ligāculum, -ligāmentum, ligar, ligāre, -ligātio, ligātōrium, līmāre, -līmātio, -līmātor, līme, līmen, līmis (1), līmis (2), -līmitāre, līmitās, -līmiter, -līmitus, līmus (1), -līmus (2), linere, -lingua, -linguium, -linguius, lingulo, lividus, lūcānus, lūcāre, lūcēre, lūcidus, luere, -lūgēre, -lūnāris, lūstris, -lūteus, luviēs, luvium, maestus, magister, -magistrātus, -māior*, -mandāre, -manēns, -maniāticus, -manicāre, -mānsio, -mānsor, -marcēre, -marcidus, -marīnus, -mariscalcus*, medius, mēiere, -mēiulus, -mentīle, -mentum, -mercātor, mergere, -mergī, -mergium, -mersāre, mersio, -mersus, merus, *-miculāre, -migrātio, -mīlito, minia, -minister, -ministeriālis (1), -ministeriālis (2), -ministrāns*, ministrāre, -ministrātio, -ministrātor, -ministrātus, -minor, -missē, missim, -missio, missus (1), missus (2), -mitrāle, mittere, -mīxtus, -molendīnārius, -molestē, molestus, monēre, -monitia*, -monitāre*, -monitio, -monitor, -monitōria, -mōnstrāre, -montāna, -montānus (1), -montānus (2), mōrōsus, -mōtātio, -mōtio, movēre, -multiplex, -multiplicitās, -multipliciter*, -muntōria, -mūrālis, murmurāre, -murmurātio, -mūrum, -mūrus, -mussitāre, mūtāre, -mūtātio, nāscī, natāre, nāvigāre, nectere, negāre, -nemus, -nero, nervāre, -neuter, -nexio, -niger, -nītī, -nitidāre, -nīxē, nīxus, notāre, -notātio, -notātus*, nuba, nūbilus, -nūdus, -nūtrīre, -oboedientiārius*, -obscaenus, -obscūrāre, -obscūrē, -obscūrus, -obsitus, -occultāre, -occultē, *-occultus, -occupāre, -occupāris, -occupātio, -ocular, -oculāris, -odiōsus, -offendere, olēre, olēs, olēscere, -olfacere, -onerātus, -operārius, -opertus, -optāre, -optio, -ōrdinatianismus, -ōrdināre, -ōrdinārius, -ōrdinātio, -ōrdinātus, orīrī, ōrnāre, -ōrnātio, -ōrnātor, -ōrnātrīx, -ōrnātus, -ortus, -ostendere, -ōstiārius, -paenitentiārius, -palliāre, -pānnus, par, -paroeciānus*, -parricārius*, -pedīre, -peditāre, -peditātio, -persōnālis, -pīgnus, -pincerna, -pinnāre, -pisciōnārius, -placitāre, -podiāre, -podiātus, -portāre, -portārius, -portātio, -portulānus, -praefectus, -praecentor, -praecentrīx, -praeposita, -praepositus, -pressē, -prīmas, -prīmus, -prīnceps, -prīncipālis, -prior, -priorātus, -priorissa, -prōcūrātor, -prōmōtor, -pudēre, -pullulāre, -pulmentārius, -pungere, -purpureus, -quadruplus, -quartus, -quīnāre, -quīntuplus, -rādere, -radiāre, -rancidus, -raucus, -receptor, -recitāre, -rēctitāre, -rēctio, -rēctor, -rēctrīx, -rēctus (1), -rēctus (2), -rēctus (3), -refectōrārius, -refectus, -rēgnārius, -rēgulus, relinquere, remanēre, -rēmigāre, -rēnālis, -repente, -rēpere, -rēptīciē, -reptīcius, -rēptīcius, -reptio, -rēptio, -repetītio, -reptīvē, -reptus, -reptīvus, -reserāre, -rīdenter*, rīdēre, -rīdiculē, *-rīdiculus, rigere, -riguus, -ringī, -ripere, -rīpinum, -rīsio, -rīsus*, rogāre, -rogātio, rōstrānus, -rotātus, -rotundus, -rubeaster, -rubeitās, -rubēns, -ruber, -rubēre, -rubēscere, -rubeus, -rubicundus, -ruere, -rūfus, rūmāre, -rūmus, -runcātor, -runcīvus, -ruptius, -rūsticānus, -rūsticē, -rūsticus, -rutilāre, -rutilus, -sacrista, -salsus, saltāre, -saltātio, -saltim, -salūtātio, -sanguineus, -sanna, sannāre, -sannātio, -sannātīvē, -sannātīvus, -sannātor, -sannātōrius, -sannātus, -sannium (1), -sannium (2), -scālāris, -scalpere, -scindere, -schisma, -scissor, -scrībendārius, -scrībere, -scrīptāre, -scrīptio, -scrīptor, -scrīptus, -scrīvātor, -scrūpōsus, scūs, -secāre, -sēcrētārius, -secundāre, -secundārius, -secūtio, -secūtīvē, -secūtīvus, -secūtor, -secūtrīx, -sēdāre, -sedēre, -seisonātor*, -sella, -sellārium, -sellārius, -sellia, -sellio, -sellium, -senescalcia*, -senescalcus*, -sentātor, -sentīre, -sequāx, -sequēns (1), -sequēns (2), -sequenter, -sequentia, -sequestrātor, -sequī, -sequium, -sequīvus, -sequus, -serere (1), -serere (2), -sēricum, -sēricus, -serviēns, -servienter, -servīre, -servītio, -servītor, -sēsquialter, -sēsquiquartus, -sēsquitertius, -sessa, -sessor, -sībilāre, -siccāre, -sicicium, -sicīvum, -sicīvus, -sīdentia, -sīdere, -sides, -sidiālis, -sidiāre, -sidiārī, sidiārius (1), sidiārius (2), -sidiōsē, sidium, siduus, -sigillāre, sīgnānus, -sīgnāre, -sīgnātio, -sīgnificāre, -silēre, -silīre, -similis, -simulāre, -sīmus, -sipere, -sistendum, -sistēns (1), -sistēns (2), -sistentia, -sistentiālis, -sistentīvus, -sistere, -situs, -solāneus, -solānum, -sōlānus (1), -sōlānus (2), -solārium, -sōlārium, -soliva*, -solvere, -sonāre, -sōpilis, sortīrī, -sortītio, -spargere, -stāns (1), -stāns (2), -stantātio, stantia, -stantiāle, -stantiālis, stantiālitās, -stantiāliter, -stantiāre, -stantiātus, -stantificāre, -stantificus, stantiola, stantīvālis, -stantīvāre, -stantīvē, stantīvus, -stāre, sternere, -sternium, -stillum, -stillus,-stimulāre, -stipulāre, -stituere, -stitūtīvus, -stitūtor, -stitūtrīx, -stitūtus (1), -stitūtus, -stomachārī, -strāmen, -strāmentum, -strāre, -strātio, -strātōrium, -strātōrius, strātum, -strātus, -strepere, -strictus, -strīdere, -stringere, -strūctio, -strūctum, -struere, -subiungere*, -sūdāre, -suere, -sullāre, -sultāre, -sultim, -sūmere, -sūmptio, -sūmptum, -superbipartiēns, -superparticulāris, -superpartiēns, -superquadripartiēns, -supertripartiēns, -sūtūra, -tābidus, -tacitus, -tāctio, -tālāre*, tālāris (1), tālāris (2), -tangere, -tāxārius* -tāxātor, -tāxātus, tegere, -tegulāneus, -tegulātum, tel, -tela, -tellārium, -telōnārius, tēmen, -temperāre, -tendere, -tenēns, -tenēre, -tenuis, -terere, -termināre, -terrānea, -terrāneum, terrāneus, -terrāre, -terrārium, -terrātio, -terrātōrium, -terrēnus, -terreus, -tertius, -texere, -thēsaurāria, -thēsaurārius, -thronizāre, -ticēre, tīle, -tīlis, tīlitās, tīliter, -timēre, -timidus, -tinnīre, -titubāre, -tonāre, -tōnsor, -torquēre, -tractio, -tractor, -trādere, -trahendō, trahere, -tragmen, -tramentum, -trappūra, -triplex, -triplum, -triplus, -trīstis, -trūdere, -tumidus, -tumulāre, -tunica, -tunicāle, -tunicālis, -tunicula, -turpiculus, -turpis, -tussīre, -tūsus, -tūtus, ūcula, -umbrāle, -umbrāre, -ūmidus, -ūnctio, undāre, -unguere, -ura, -urbāna, -urbānis, -urbānitās, -urbānum, -urbānus (1), -urbānus (2), -urbicārius, -urbium, -urbius, -ūrere, -urguēre, -ūstio, -vacuus, -vas, -vavassor*, -vectāre, -vectio, -vector, -vectōrium, -vectūra, -vectus, vehere, -vehī, -vēlāre, -vellere, -venīmen, venīre, ventāre, -ventio, -ventor, -ventōrius, -ventrīx, -ventus, -ventrīle, verbūstus, verērī, -versātio, -versio, -versīvus, -versor, -versūtia, vertere, -vertibilis, -vespertīnus, -vesperus, vexus, -vicāria, -vicārius, -vicecomes, -vīcīnus, -vigilia, -vīlicus, -vīnētum, -viridis, -vocātus, -volāmen, -volandum, -volāre, volturius, volvere, -wardiānus*; Q.: Plaut. (um 250-184 v. Chr.), B, Bi, BrTr, Cod. Eur., Conc., Dipl., Ei, Gl, GlArPr, GlEe, H, HI, I, K, L, LAl, LBai, LBur, LFris, LLang, LRib, LSax, LVis, MF, MH, N, NGl, O, Pfs, PLSal, T, WH; E.: idg. *upo, *up, *eup, Adv., Präf., unten, hinauf, über, Pokorny 1106; W.: nhd. sub-, Präf., sub..., unter; L.: Georges 2, 2838, Walde/Hofmann 2, 612, Kluge s. u. sub-, Habel/Gröbel 382, Latham 456a, Blaise 871b