Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): dono

dono dono 1.

1 a alci alqd (dono) dare, praebere, concedere – někomu něco dát, darovat, poskytnout, propůjčovat: d-are dati, dawati |LexClemB f.12va|; d-o, -as...darowati |VocLact f.bb 3ra|

b spec.: templo inferre, dedicare, sacrificare – přinášet jako obět, zasvěcovat, obětovat

c transl.: ignoscere, remittere, veniam dare – odpustit, prominout, omilostnit

d alqa re munerari, muneribus afficere – obdarovat, podarovat

+ spec.: (ad 1a): iur.: de pecunia, bonis mobilibus, immobilibus, iuribus sim. – o penězích, majetku movitém, nemovitém, právech apod.: nos (rex)...fideli nostro Zlauconi...villam ad ius reginę pertinentem...in reconpensationem fidelis servicii sui imperpetue...d-avimus |(1207) CodDiplBoh II 67|; admittentes..., ut cives et incole...iura emphiteotica...d-are (vetus vers.: dáti ), vendere...valeant |(1347) CodIurMun IV/1 90|; dicta...bona...titulo hereditatis...Laczkoni de C. ...d-avit (marchio) |(1406) TabMorO 246a|; LXXV sexagenas grossorum dedit, d-avit et condescendit (Barbara)...Ursule sorori |(1415) LibIudPlz II f.51v|; al. c. praep. in : ipse (actor) iterum d-at in noningentis denariis, et alter (citatus) econtra tradit in XII centenariis; et ille ultimo dicere debet: et ego d-o ipsum in ohřieb (vetus vers.: jáť jej...vzdávám na ohřeb; cf. StčS s. v. ohřeb) |OrdoIud 232| iur. eccl.: predium...prenotate ecclesie...hereditario iure possidendum d-avimus (rex) |(1159) CodDiplBoh I 192|; ad sustentationem...canonicorum...possessiones subscriptas in dotem ęcclesię donatione legitima...assignamus, concedimus et d-amus |(1190) ib. 300|; in dotacionem (ecclesie) d-amus et concedimus...de bonis propriis...: in primis oppidum forense R. |(1339) RegDipl IV 859|; Mathias...resignavit, condescendit, d-avit et tradidit...unam mar(cam)...census...hospitali nostro |(1363) RegDipl VII 849|; d-amus pro dote...altaris erecti...15 virgas...agrorum |(1367) LibEr I 70b|; quod cum...Frenczlinus...pro animabus parentum...octo sexagenas gross. ...census annui...in villa R. in et super certis curiis et hominibus dederit, d-averit et pie dare deputaverit et assignaverit |(1380) LibConf III/IV 125|; Iohannes de...bonis d-avit...super ecclesiam parochialem decem sexag. gr. |(1409) LibConscBydz 206|; al.

2 tradere, pendere (tributum sim.) – odevzdávat, odvádět (dávku apod.): si...altarista vel alius beneficiatus...medios fructus vicario d-are debet |PlurBen 303|

3 alqm ad munus obeundum constituere – určit někoho k nějakému úkolu, úřadu: Syfrido, quem nobis...rex d-avit in plebanum |(1364) LibEr I 48b|; quod ad concilium Basiliense...mittere volumus nuncios nostros..., qui iam ad eundem transitum electi sunt et d-ati |(1432) MonConc 191|

4 enuntiare, proferre – pronášet, projevovat: ‹o›rtographus laudes d-at de iudice grandes |ClarGl 2248|

5 refl. ,se donare‘: se credere, se tradere – svěřit se, oddat se: non claustro, sed seculo se d-abat totus |CapPr P 577 f.221r|; qui se d-ant et obligant sola obediencia in servitutem perpetuam |(1500) StatMor 42|; auferendo se monasterio, cui se d-at (clericus), facit furtum |ib. 67| part. praes. pro subst. *donans, -antis, m. [ cf. ThLL V/1 2014,9] auctor muneris, donator – dárce: darcze (Tyl, darze ed.) d-s |ClarGl 1078|; solius quippe d-is et accipientis est nosse, quantum in eadem oracione prevenerit eum (Milicium) Dominus in benediccionibus dulcedinis sue, quanta repleverit gracia |VitaMil 416|; quas (pecunias)...seculares homines contra legancium et d-ium disposicionem...occupantes |(1376) LibEr II 133| part. pf. pro subst. *donati, -orum, m. [ cf. DuC IIl 179b] fratres laici, qui sumptibus monasterii, cui se suaque tradiderant, alebantur – bratři laikové, zaopatření v klášteře, kterému se i se svým majetkem svěřili: universis et singulis fratribus, sororibus et d-is...mandamus |(1364 Oct. 1) ArchPr|; interrogatus de oneribus...respondit (testis), quod habet septem oblatos alias d-os, quibus tenetur providere de victu et amictu |InqDom 22|; d-i vero, id est, qui se d-ant et obligant sola obediencia in servitutem perpetuam pro victu tantum et vestitu, sine precio et professione possunt recipi, si utiles fideles fuerint et honesti sine aliquibus defectibus, ne monasterio fierent onerosi |(1500) StatMor 42|; al.; cf. oblati s. v. offero *donatum, -i, n. donum – dar: de d-is vel legatis ab extraneis, qui non sunt de illa parrochia, plebanus...nichil habebit |HusEp 7|.