Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): fiducia

fiducia fiducia, -ae, f. form.: fidua v. infra

1 a fides, fidelitas, spes – víra, důvěra, spoléhání, naděje: f-am habens (gl.: doufanie mage ) in Domino (cf. Vulg. prov. 3,5) |CapPr P 791 f.71r|; f-a wierna služba |LexClemB f.48rb| erit Dominus f-a (gl.: uffa ) eius (Vulg. Ier. 17,7) |ib. f.42r|; f-a, id est credulitas, ...dovffany |KNM II F 4 f.120r|; f-am (gl.: doufanie ) talem habemus per Cristum ad Deum (cf. Vulg. II Cor. 3,4) |UK I F 31 f.92r|; erat enim cor eius f-am habens in Domino (gl.: megese doffany, duffage, nebo srdczye gegi dufalo gest w Boha; Vulg. Dan. 13,35) |UK V E 19 f.231r|; fidua douffanie |LexS p.80b ( sim. VocLact f.I 5rb, ubi: f-a)|

b fidentia, fortitudo, audacia – sebedůvěra, smělost, drzost: f-a smielost |LexS p.155a|

c t. t. iur.: α cessio rei tali condicione facta, ut res tradita quodam modo ad pristinum possessorem spectet certis ei condicionibus reddenda aut aliter ex eius voluntate tractanda; negotium nonnumquam pignori dando simile – převod vlastnictví, při němž má převedené vlastnictví nadále určitý vztah k původnímu majiteli, který si vyhradil při převodu způsob, jak s ním má být nakládáno, resp. za jakých podmínek má být zpět na něho převedeno; právní úkon někdy podobný zástavě β res commissa, pignus – svěřená věc, zástava

+ constr. (ad 1a): c. praep. de : de vestre circumspeccionis industria plenam habentes f-am |SummaCanc 93| iunct. (ad 1a): fiduciam specialem sim. gerere de alqo, de alqa re plene confidere, credere alci (rei), non dubitare – důvěřovat plně někomu, věřit někomu, něčemu: quod de fidelitate conthoralis mee specialiorem...gero f-am |CapPr P 1145 f.61r|; tutores posuit Wenceslaum C. ...et Procopium H., prout de eis f-am gerit specialem |(1466) LibIudIgl III f.299ra|; al. fiduciam plenam sim. de alqo, de alqa re in Domino gerere eodem sensu: causam huiusmodi audire non valentes...et plenam de vobis in Domino gerentes f-am, causam huiusmodi...vobis committimus |CapPr P 1145 f.6r|; de tua discrecione et fidelitate probata gerentes in Domino f-am pleniorem |(1376) MonVat IV 624| firmam spem fiduciamque tenere constanter credere, sperare – pevně věřit, doufat: firmam spem f-amque tenentes, quoniam qui...seminat in benediccionibus, et de benediccionibus metet vitam eternam |CapPr P 1145 f.55v|

spec. (ad 1cα ): contracta fiducia fiducia, quae exceptionibus certis deminuitur – omezené svěřenství, svěření, jež je omezeno určitými výjimkami: contracta f-a est, cum pater ad filium dicit: Emancipo te contracta f-a, id est reservata michi successione in bonis tuis |CapPr P 1570 f.16vb|

2 iunct.: linea fiduciae t. t. astron.: linea recta binis per centrum allidadae (q. v.) transeuntibus lateribus effecta, dioptris allidadae parallelos, quae in limbo instrumenti numerum graduum indicat – přímka tvořená oběma boky alhidady směřujícími do středu, rovnoběžná s dioptrami, která na limbu přístroje ukazuje počet stupňů: ultimo sequitur regula seu volvella, que volvitur in dorso astrolabii... Cuius unum latus, quod transit per centrum astrolabii, dicitur linea f-e eo, quod fidem facit de ibidem practicatis |UK XIII F 25 f.50v|; tercia pars instrumenti est aldidada quadrangula...dividitur aldidada sodiaci sive thornus proprie, cuius media linea mediatrix seu linea f-e dicitur |UK III C 2 f.9va|.