Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): fingo

fingo fingo, -ere, finxi, fictum form.: fixit (pf.) v. infra

1 a πλάττειν , formare, facere, fabricari, spec. de arte sculptoris – formovat, utvářet, tvořit, vyrábět, spec. vytvářet sochy: fixit (Vulg. I reg. 7,15) slil |KNM XIII D 11 f.330rb in mg. ( sim. KNM XIII C 17 f.276vb, ubi: fixit)|; f-ere vcžiniti |LexClemB f.14va|

b leniter tangere, palpare – jemně se dotýkat, hladit

c transl.: cogitare, animo sibi effingere, imaginari, excogitare, sensu malo: comminisci, ementiri – myslet si, domnívat se, představovat si, vymýšlet si, ve špatném smyslu: vymýšlet něco nepravého, vylhat: f-o skladam |KNM VII D 17 f.37v|; f-ere...wymysliti aut skladati |LexClemB f.14va|; f-ere sloziti, zamysliti |LexS p.135a|; f-o, -gis, -xi, -ctum...wysati z prstu rzijekagi, wymysliti, skladati, slepiti w hromadu |VocLact f.bb 8vb|

d simulare, c. duplici acc.: simulare se alqm – předstírat, stavět se nějakým: vidi hominem..., qui deambulabat coram mensa f-ens se mutum (vetus vers.: čině sě něm ; altera vers. in: J. Emler, Spisové...Karla IV., Praha, 1878,15: učiniv se němým ) |KarVita 342a|; Karolus...fixit se huiusmodi non sentire custodiam (vetus vers.: učini sě jakoby toho střeženie neznamenal ; altera vers. ib. 63: učini, jakoby o tom nic nevěděl ) |ib. 365b|

e praeparare, ordinare, componere, exornare, ad exemplar alcis rei accomodare, spec.: capillos comere – přichystat, uspořádat, urovnat, upravovat, upravit podle nějakého vzoru, spec.: učesat

f instituendo meliorem reddere, animum colere, excolere – výukou vylepšovat, vzdělávat, zušlechťovat part. pf. pro adi. fictus 3.

a de rebus: commenticius, ementitus, falsus – vymyšlený, vylhaný, nepravdivý: sanctitas f-a swatost mylna kostelnie |KNM XII D 3 f.141rb|; ad spem f-am salutis w nadiegy mylnu spasenie |ib. f.142va|

b de hominibus: fallax, simulatus, mendax – pokrytecký, neupřímný, falešný.