Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): honor

honor honor et honos, -oris, m.

1 a actus honorandi, reverentia, cultus, veneratio – prokazování, vzdávání úcty, úcta, uctivost, pocta: si unicuique h-r debitus (vetus vers.: dlužná poctivost ) non servatur |IusRegMont 272|; h-r czest |ClarGl 996|; h-r vel h-s czest |LexR f.6vb|; ille continue curat de venacione h-is (gl.: czty ), diviciarum, dignitatum etc. |UK III H 1 f.37v|; h-r cžest |VocLact f.L 2vb|

b praegn.: gloria, bona existimatio, bona fama – sláva, dobré jméno, dobrá pověst: iustus autem salvabit vitam suam sicque erit h-r regis (vetus vers.: králova čest ), quia h-r regis (vetus vers.: čest králova ) iudicium diligit |KarVita 338a|

c munus, dignitas, gradus – úřad, hodnost, postavení: oblectamenta sua, scilicet delicias, divicias et h-es (gl.: wzacznosti ) |UK I F 37 f.27v|

d titulus honorificus – čestný titul

e praemium, stipendium – odměna, žold

f laudatio; victima, sacrificium – chvalozpěv; oběť, bohoslužba

g pulchritudo, decus – krása, půvab

+ iunct. (ad 1a,b):

a c. praep. et c. gen. subst. (ad 1a): de dedicatione, consecratione ecclesiae, monasterii, altaris sim. – o zasvěcení kostela, kláštera, oltáře apod.: in honorem (cf. P IV 791,40): fundantes ecclesiam in h-em beati Clementis pape |Christ 93|; claustrum Ch. in h-em sancti Wencezlai ducis et martyris, patroni Boemie |VitaHrozn 374|; aram seu altare...in h-em S. Crucis in e(cclesi)a parochiali...fundavimus |(1354) LibEr I 16a|; capellam in h-em s. Marie Magdalene |VitaMil 419| in honore (cf. P ib. 43): monasterium...construxi in h-e Salvatoris...et sancti...Stephani |(1078) CodDiplBoh I 83|; capelle, que in h-e beate Marie Magdalene est constructa |(1130) ib. 114|; altare dedicavimus in nomine sancte...Trinitatis et in h-e...sancte Crucis ac in commemoracione sanctissime...Marie |(1203) ib. II 30|; cum...adesset (Guntherius) in cella, quam ipse in h-e b. Iohannis Baptiste construxerat, specialis sui patroni |VitaGunth 341|; Karolus Magnus basilicam...in h-e beate Virginis construxit |NeplChron 460a|; Hanco plebanus...tenet altare in...ecclesia in Lacu in h-e XII apostolorum |VisitArchid f.14r|; saepe ad honorem (cf. P ib. 40): ut ad h-em gloriose Virginis matris Cristi fundes claustrum sub observancia Premonstratensis ordinis regulari |VitaHrozn 372|; hospitale sollempne pro infirmis in pede pontis civitatis Pragensis ad h-em sanctisssimi confessoris Francisci construxi |VitaAgn 106|; ereximus unam capellam...ad h-em s. Iohannis Evang., in qua...Wenceslaus plebanus eciam unum altare ad h-em Corporis Cristi edificavit |(1358) LibEr I 9a|; monasterium ordinis fratrum heremitarum s. Augustini ad h-em et titulum gloriose Virginis Marie prope Brunnam construxit |CancIohNov 75|; al. sub honore (cf. P ib. 47): capellam sub h-e s. Marie Magd(alen)e |(1371) LibEr I 84a|

b salvo honore fama salva, integra – bez úhony na cti, beze ztráty cti: salvo h-e, bez vrazu czti, impreiudicium h-i idem |LexS p.65b|

c cum honore α fama integra, salva – bez úhony na cti, beze ztráty cti: Wenceslaus...corde consilium captavit, quo genitricem suam, que causa tocius nequicie inerat, proturbaret e patria, quatinus...composita quiete matrem rursus cum h-e ad propria revocaret |Christ 104|; nos vero recusavimus, quia cum h-e (vetus vers.: se ctí ) conservare non poteramus |KarVita 348a| β ex usu, ad utilitatem, in rem – s prospěchem, k užitku: pocio androchie pro plagis profundis et angustis, ubi stuellus non poni potest cum h-e propter profunditatem, sic fit |CapPr P 1368 f.43v|

d super fidem et honorem, sub poena (puritate) fidei et honoris, cum honoris titulo iur.: bona fide, salva fama, salva dignitate – na svou čest, pod ztrátou cti: quilibet eorum...super fidem et h-em dixit et retulit evidenter |(1387) FormZat f.26r|; promisit sub puritate fidei et h-is |(1404) LibContrRok f.4r|; promisit...sub pena fidei et h-is sui necnon sub pena habitudinis seu possessionis bonorum |(1413) LibLun V f.30v|; quas...peccunias cum h-is titulo mihi spopondistis persolvere |CapPr P 1497 f.108v|; al.; cf. fides (iunct. c)

e contra (fidem et) honorem loqui α promissum, fidem frangere – porušit dané slovo, slib: si...heredes nostri...erga promissa predicta quid contradixerint, tunc...recognoscimus, quia contra fidem suam et h-em suum loquerentur |(1363) RegDipl VII 885| β de fama detrahere – utrhat na cti: plebanus honoret patronum suum sicut tenetur patronus honorari, nichil sibi contra h-em loquendo nec verbis contradicendo |(1374) LibEr II 125b|; cum loqueris contra h-em meum, illum volo depensare |(1390) LibVasCrems 1 p.142|

f gen. ,honoris‘ pendet a subst.: capellanus honoris [ cf. Glossarium mediae Lati­nitatis Sueciae I 502] capellanus titularis, munere suo sine beneficio fungens – titulární kaplan, kaplan bez prebendy: eadem die fuit receptus in capellanum h-is frater Ulricus de L., prior Luthomuslensis, Pre­monstratensis ordinis |(1372) MonVat IV 281| domus honoris astron. et astrol.: i. q. exaltatio (4, q. v.), dignitas planetae (q. v. s. v. dignitas, spec. ad 1ac) – povýšení planety, tj. ,hodnost‘ planety (včetně Slunce a Měsíce), která vzniká tehdy, když planeta vstupuje do určitého stupně některého znaku zvířetníku: planeta in exaltacione sua seu in domo h-is existens est sicut homo existens in excellencia status sui |UK III C 2 f.117ra|

spec. (ad 1c):

a de dignitatibus dominantium – o panovnických hodnostech: h-e dominacionis pristine caruit (sc. ductrix Dragomir) usque ad obitus sui diem |Christ 104|

b de dignitatibus ecclesiasticis (cf. ThLL VI/3 2927,22) – o církevních hodnostech: dum hunc...ad h-es ecclesiasticos clemencia vellet divina provehere |LestArn 388|

c de dignitatibus in studio generali collatis – o univerzitních hodnostech: statuimus, ut...illi, qui...magisterii h-em seu titulum pecierunt impartiri, ...archiepiscopo Pragensi...presententur, idem quoque archiepiscopus...illos...examinare studeat diligenter eisque...h-em seu titulum conferat magistralem |(1344) RegDipl V 51|; tu per leccionum exercicium arcium liberalium studio insistendo adeo...profeceris, quod in eisdem artibus obtinere h-em magisterii meruisti |(c. 1376) MonVat IV 725|; pari te h-e, quo ipsi (sc. magistri) pociuntur, decoravere |NicLed 320|; al.

nota lusum verborum (cf. ThLL ib. 2916,55): certe si sane sapis, non decus, sed dedecus, non h-s, sed onus (vetus vers.: ne čest, ale necti břiemě ) tue cervici imposuisti |Sat II 174|

2 virtus, mores boni – ctnost, mravnost: humilitas est fundamentum sapiencie, radix bonitatis, ordo morum, lux decoris, gradus h-is (gl.: wzchod wssiech cznosty ) |UK I F 37 f.204r|

3 fere i. q. potestas, iurisdictio (cf. P IV 795,14) – moc, výkonná moc, jurisdikce: Vencezlaus terreni fasces h-is...depositurum...cogitavit |GumpWenc 158|; rector cum directoribus h-em et iurisdiccionem suam adtendentes eundem baccalarium...statuerunt |(1462) StatUniv 42|

4 iur.:

a munus honorarium (cf. DuC IV 229c; P IV 792,25) – čestný dar, vboh. pocta (cf. Brandl 236; Jg. III 146b): domini...remanserunt debitorie obligati in quindecim s. gr. Iohanni...pro rebus institalibus et cerevisia...Alberto, regi Bohemorum, pro h-e datis |(1441) TopTgApp 57a|; cf. honorantia (2a), honoraria (1a, s. v. honorarius ), honoratio (2), honorificentia (3a), 1. honoro (3a)

b tributum, quod in rebus aut in pecunia consistens a subditis domino feudali statutis diebus festivis solvebatur (cf. DuC ib.; P ib.) – poddanská dávka, odváděná feudálnímu pánu o určitých svátcích, vboh. pocta (cf. Brandl ib.; Jg. ib.): molendinarius ipsis (monachis) serviet in h-ibus et emendis |(1243) CodDiplBoh IV 95|; tres h-es, videlicet in Nativitate Domini IIII pullos, in festo Pasche XL ova, in Pentecoste IIII caseos |(1273) CodDiplBoh V/2 358|; nos terram Pliznensem...cum omnibus vasallis, hominibus..., iudiciis, theloneis, iuribus et h-ibus ac aliis pertinenciis ad eam spectantibus...ypothecamus et impignoramus |(1292) ArchCor I 77|; plebano...h-em unius fertonis..., quem ex...usitato...patronis...e(cclesi)e...tribus festivitatibus in anno...conferre tenebatur |(1366) LibEr I 60b|; pullos census XLII. Item pullos h-is XVIII |(s. XIV) RegMonGrad f.11r|; omnia et singula privilegia, litteras..., consuetudines, h-es et consuetas observancias civibus...civitatis Znoyme...innovamus |(1453) ArchZnoym II 287/2 f.95rb|; saepiss.; cf.: honorantia (2b), honorarium (3, s. v. honorarius ), honoraria (1b, s. v. honorarius ), honorificentia (3b), 1. honoro (3b)

5 iunct.: ad honorem iur.: in studio generali: gratis, tributo debito omisso – bezplatně, s prominutím řádného poplatku: rector universitatis canonistarum studii Pragensis infrascriptos (sc. baccalarios) intitulavit:...dominus Ioannes Hus ad h-em universitatis |(1382) AlbIur 37|; cf. 1. honoro (2).