Close Window

Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): e

e ē, lat., Präp.: Vw.: s. ex, s. -bibere, -bītere, -blandīrī, -bullāre, -bullātio, -bullēscere, -bullīre, -bullītio, -bullium, -bursāre, -caudis, -contrā, -contrāriāre, -contrāvenīre, -conversō, -culcēre, -decimāre, -decimātio, -decimātus, -dentāre, -dentātor, -dentulus, -dere, -dīcere, -dīcibilis, -dictālis, -dictāre, -dictio, -dictīvus, -dictum, -dictus, -dīscere, -dissecāre, -dissertāre, -dissertātio, -dissertātor, -dissertio, -dita, -ditīcius, -ditio, -ditor, -ditus (1), -ditus (2), -ditus (3), -docēns*, -docenter, -docēre, -docilis, -doctē, -doctio, -doctus, -dolāre, -dolēre, -domāre, -domātio, -dominārī, -domitāre, -domitor, -domitus, -dōnāre, -dormīre, -dormīscere, -dorsāre, -dōtāre, -dubitāre, -ducāmen, -ducāmentum, -ducāre, -ducārius, -ducātio, -ducātor, -ducātrīx, -ducātus (1), -ducātus (2), -dūcere, -dūcibilis, -dūctātio, -ductio, -ductīvus, -ductor, -ductrīx, -ductus (1), -ductus (2), -duere, -dulcāre, -dulcōrāre, -dūrāre, -dūrēscere, -dūrus, -forīs, -fōrmis, -gaudēre, -gelāre, -gelidāre, -gelidus, -gerere, -geriēs, -gerium, -germināre, -gestē?, -gestio, -gestum, -gestus, -gignere, -glōriōsus, -glūtīre, -grāmināre, -grāminātus, -grānāre, -grānātus, -grātus, -gredārium, -gredī, -grediēns (1), -grediēns (2), -gregiātus, -gregiē, -gregiētās, -gregius, -gressibilis, -gressio, -gressīvus, -gressor, -gressōrium, -gressus, -grex, -gurgitāre, -iaculāre, -iaculārī, -iaculātio, -icere, -iectāmentum, -iectāre, -iectātio, -iectīcius, -iectio, -iectiuncula, -iectīvus, -iectōrius, -iectūra, -iectus, -iuncēscere, -iuncidus, -iūdicāre, -iūrāre, -labēscēns, -lābī, -labōrāre, -labōrātio, -labōrātīvus, -labōrātor, -labōrātum, -labōrātus (1), -labōrātus (2), -lactāre, -lactēscere, -lambere, -lāmentābilis, -lanceātus, -languēre, -languēscere, -languidus, -lapidāre, -lāpsio, -lāpsus, -laqueāre, -largābilis, -largāmentum, -largāre, -largātio, -largātīvum, -largiātio, -largīre, -largīrī, -largītio, -largītor, -lassēscere, -lātāre, -lātē, -laterāre, -lātio, -lātīva, -lātrāre, -lātus (1), -lātus (2), -laudāre, -lautus, -lavāre, -lecebra, -lēcta (1), -lēcta (2), -lēcta (3), -lectāre, -lēctāre, -lēctātio, -lēctē, -lēctilis, -lēctio, -lēctionārius, -lēctīvē, -lēctīvus, -lēctor, -lēctorātus, -lēctōrium, -lēctōrius, -lēctrīx, -lēctum, -lēctus (1), -lēctus (2), -legāns, -lēgāre, -lēgātio, -lentēscere, -levābilis, -levāmen, -levāmentum, -levāre, -levārī, -levātē, -levātio, -levātīvus, -levātor, -levātūra, -levātus, -lībātio, -liberāre, -līberāre, -līberātio, -līberium, -licātor, -licere, -licitio, -licitīvē, -licitīvus, -licitor, -lictīvē, -lictīvus, -līdere, -ligendum, -ligēns, -ligenter, -ligentia, -ligere, -ligibilis, -ligibilitās, -ligio, -līmāre (1), -līmāre (2), -līmātē, -līmātio, -līmātius, -līmātor, -līmātus, -līmen, -līmes, -līmināre, -līminium, -līmitāre, -limpidāre, -linere, -lingere, -linguāre, -linguātio, -linguis, -linguitās, -liquāre, -liquātio, -liquātor, -liquātus, -liquēre, -liquēscere, -liquium, -liquus, -līsio, -līsor, -līsus, -litāre, -lītigāre, -lītigātus, -lix, -lixa, -lixābilis, -lixāre, -lixātio, -lixātīvus, -lixātūra, -lixūra, -lixus, -locāre, -locātio, -locūtilis, -locūtio, -locūtiuncula, -locūtor, -locūtōrius, -locūtrīx, -longābilis, -longāmentum, -longāminitās?, -longāre, -longātio, -longātor, -longātus, -longinquāre, -longus, -loquācitās, -loquēns, -loquenter, -loquentia, -loquentiola, -loquī, -loquium, -loquus, -luācrum, -luācrus, -lūcēns, -lūcēre, -lūcēscentia, -lūcēscere, -lūcidāre, -lūcidārium, -lūcidārius, -lūcidātē, -lūcidātio, -lūcidātōrius, *-lūcidātus, -lūcidē, -lūcidus, -lūcificāre, -lucrārī, -lucrātio, -luctābilis, -luctāre, -luctārī, -luctātio, -luctātōrium, -luctātōrius, -lūcubrāns, -lūcubrāre, -lūcubrātē, -lūcubrātim, -lūcubrātio, -lūcubrātiuncula, -lūcubrātus, -lūculenter, -lūculentus, -lūdere, -lūdificārī, -lūdium, -luere (1), -luere (2), -lūgēre, -lumbīre, -lumbis, -lumbus, -lūmināre, -lūmināria, -lūminātio, -lūminātor, -lūminātus, -lūrēscere, -luscāre, -luscātio, -lūsio, -lūsor, -lūsōrius, -lūtāre -lūtio, -lūtriāre, -lūtus, -luviēs, -luvio, -luvius, -lūxuriārī, -macerāre, -macerātio, -macēscere, -maciāre, -macrēscere, -mactāre, -maculāre, -madefactus, -madēre, -madēscere, -māgnus, -mālle, -mānantia, -mānāre, -mānātio, -mānātor, -mānātōrium, -mancāre, -manceps, -mancipāre, -mancipātio, -mancipātō, -mancipātor, -mancipātōrius, -mandāre, -manēre, -mānsio, -mānsor, -marcāre?, -marcēre, -marcēscere, -marcidus, -margināre, -masculāre, -masculātor, -mātūrāre, -mātūrēscere, -meāre, -meātus, -meditārī, -meditātus, -medullāre, -medullātē, -medullātus, -meliōrāre, -meliōrārī, -meliōrātio, -meliōrātum, -meliōrātus, -membrābilis*, -membrāre, -membrātio*, -membrātus*, -membris (1), -membris (2), -memor, -memorāre, -mendandum, -mendāns, -mendāre, -mendārius (1), -mendārius (2), -mendātē, -mendātio, -mendātor, -mendātōrius, -mendātrīx, -mendātus, -mendicāre, -mēnsio, -mēnsūrāre, -mēnsus, -mentāre, -mentīrī, -mentītīcius, -mentītus, -mentor?, -mentulāre, -mentum, -mercārī, -merēre, -merērī, -mergēns, -mergentia, -mergere, -meritē, -meritio, -meritōrius, -meritum, -meritus (1), -meritus (2), -mersāre?, -mersio, -mersus, -mētātus, -metere, -mētīre, -mētīrī, -micāns, -micāre, -mīcāre, -micātim, -micātio, -migrāre, -migrātio, -mināre, -minārī, -minātio, -minēns (1), -minēns (2), -minenter, -minēre, -mingere, -ministrātio, -miniculus, -minīscī, -minitāre, -minōrāre, -minuāre, -minuere, -minulus, -minus, -mīrārī, -mīscere, -missāculum, -missārium, -missārius (1), -missārius (2), -missiblis, -missīcius, -missio, -missīvē, -missīvum, -missīvus, -missor, -missōrium, -missus (1), -missus (2), -mītēscere, -mītigāre, -mittere, -mittōrius, -moderārī, -modulārī, -molāre, -molere, -mōlimentum, -mōlīre, -mōlīrī, -mollēscere, -mollīre, -mollīrī, -mollītio, -mollītus, -mōlumentīcius, -monēre, -monstrāre?, -morārī, -mordēre, -mordicāre, -morī, -mortuāle, -mortuālis, -mortuus, -mōtio, -movēre, -mūgīre, -mulcāre, -mulcēns, -mulcēre, -mulctus, -mulgēre, -mulgitōrium, -mulsum, -mūnctio, -mūnctīvus, -mūnctor, -mūnctōria, -mūnctōrium, -mūnctōrius, -mundābilis, -mundāre, -mundātio, -mundātīva, -mundātor, -mundātōrius, -mundātrīx, -mundātus, -mundūra*, -mungere, -mūnīmentum, -mūnīre, -mūnitāre, -mūnitās, -murmurāre, -muscāre, -mūtābilis, -mūtāre, -mūtātio, -mūtēscere, -mutilāre, -mutilātio, -mutilātus, -muttīre, -mūtuāre, -nāre, -nāricāre, -nārius, -narrābilis, -narrābiliter, -narrāre, -narrātē, -narrātio, -narrātīvus, -narrātor, -nāscī, -natābilis, -natāre, -natātīvus, -nāvigāre, -nāvigātio, -necāre, -necātrīx, -necātus*, -necium, -nectere, -nectio, -nector, -nervāre, -nervātē, -nervātio, -nervātīvus, -nervātrīx, -nervātus, -nervēscere, -nervis, -nervitās, -nerviter, -nexāre, nīsio, -nīsus, -nitēre, -nitēscere, -nītēscere, -nītī, -nitidus, -nīxa, -nīxāre, -nīxē, -nīxim, -nīxio, -nīxus (1), -nīxus (2), -nōdābilis, -nōdāre, -nōdātē, -nōdātim, -nōdātio, -nōdātor, -nōdātus, -nōdis (1), -nōdis (2), -nōrmāre, -nōrmātus, -nōrmia, -nōrmis, -nōrmitālis, -nōrmitāre, -nōrmitās, -nōrmiter, -nōrmium, -nōrmus, -notāre, -nōtēscere, -nūbere, -nūbilāre, *-nucleāns, -nucleanter, -nucleāre, -nucleātē, -nucleātim, -nucleātio, -nucleātor, nucleātrīx, -nucleātus, -nucleus, -nūdāre, -nūdātio, -nuere, -numerāre, -numerātio, -numerātor, -nuncupāre, -nūndināre, -nūntiābile, -nūntiābilis, -nūntiāre, -nūntiātio, -nūntiātīvē, -nūntiātīvus, -nūntiātor, -nūntiātrīx, -nūntiātum, -nūntiātus, -nūptio, -nūtrīcātus, -nūtriēns, -nūtrīre, -nūtriītio, -nūtrītor, -nūtrītōrius, -pācāre, -pactio, -pāstus, -plūmis, -pōtābilis, -pōtāre, -pōtātio, -pōtātor, -propīnāre, -rādere, -radiāre, -rādīcābilis, -rādīcāre, -rādīcārius, -rādīcātio, -rādīcātor, -rādīcātus, -rēctē, -rēctim, -rēctio, -rēctīvus, -rēctor, -rēctrīx, -rēctum, -rēctus, -rēmigāre, -rēpere, -rēptaculum, -rēptāre, -reptibilis, -reptio, -reptor, -reptrīx, -reptōrium, -rigere, -ripere, -rīvāre, -rōbīgināre*, -rōbīginātio*, -rōdentium, -rōdere, -rogācitās, *-rogāns, -rogantia, -rogāre, -rogātārius, -rogātio, -rogātiuncula, -rogātor, -rogātōrius (1), -rogātōrius (2), -rogātrīx, -rogātum, -rogitāre, -rōsio, -rōsus, *-rotundāre, -rotundātus, -ruātus, -rubēre, -rubēscendus, -rubēscēns, -rubēscenter, -rubēscentia, -rubēscere, -rubēscibilis, -ructāmen, -ructantia, -ructāre, -ructātio, -ructātīvus*, -ructātōrium, -ructor, -ructus, -rūderāre, -rūderātio, -rūderātor, -rūderātus, -rudībilis, -rudīmentum, -rudīre, -rudītās, -rudītē, -rudītio, -rudītīvus, -rudītor, -rudītōrium, -rudītrīx, -rudītulus, -rudītus (1), -rudītus (2), -rudītus (3), -ruere, -rūgāre, -rūgātio, -ruītio, -rūmināre, -rumpere, -runcāre, -runcināre, -ruptāre, -ruptātio, -rupticius, -ruptio, -ruptor, -ruptum, -ruptūra, -ruptus, -rutāre, -rutor, -scēndere, -scēnsio, *-secāre, -sectio, -titulāre, -tribuere, -vacātio, -vacuābilis, -vacuāre, -vacuāria, -vacuārītio, -vacuātio, -vacuātīvum, -vacuātīvus, -vacuātor, -vacuātōria, -vacuātōrium, -vacuātōrius (1), -vacuātōrius (2), -vacuātrīx, -vacuātus, -vadāre, -vadārī, -vādere, -vadātīcius, -vadimōnium, -vagāns, -vagāre, -vagārī, -vagātio, -vāgīnāre, -vaginātio, -vāgīnātio, -valēre, -valēscere, -validus, -vāllāre, -vallere, -vānefactus, -vānere, -vānēscentia, -vānēscere, -vānidus, -vannere, -vānuāre, -vānutus, -vapōrābilis, -vapōrābiliter, *-vapōrālis, -vapōrāliter, -vapōrāre, -vapōrātio, -vapōrātīvum, -vapōrātīvus, -vapōrātōrium, -vāsio, -vāsor, -vāstāre, -vāsūra, -vāsus, -vectāre, -vectārī, -vectātio, -vectio, -vector, -vectūra, -vectus (1), -vectus (2), -vegium, -vehere, -vēlāre, -velātus, -vellāre, -vellātio, -vellātus, -vellerāre, -vellere, -vellicāre, -vēnditio, -venēnāre, -veniendus, -veniēns, -venienter, -venīmentum, -venīre, -ventāmentum, -ventāre, -ventātio, -ventātīvus, -ventātōrium, -ventātōrius, -ventilāre, -ventilātio, -ventilātor, -ventīnus, -ventio, -ventōrius, -ventuālis, -ventuāliter, -ventum, -ventūra, -ventūrum, -ventūrus, -ventus, -venustāre, -verberāre, -vergere, -verrae, -verrere, -verriātor, -verriculum, -versāre, -versio, -versor, -versum, -versus, -vertere, -vertibilis, -vēstīgāre, -vēstigātus, -vestitūra, -vexum, -vexus, -vibrāre, -vibrissāre, -vīcīnum, -victio, -victor, -victus, -vidēns, -videntālis, -videnter, -videntia, -videntiālis, -vidēre, -vidēri, -vigēscere, -vigil, -vigilāns, -vigilanter, -vigilantia, -vigilāre, -vigilātio, -vigilātīvus, -vigilātor, -vigōrāre, -vigōrātus, -vīlēscere, -vīllāre, -vincere, -vincīre, -vinculāre, -vinculātio, -vindicāre, -vindicātio, -vindicātōrius, -vindicātus (1), -vindicātus (2), -violāre, -virāre, -vīrāre, -virātio, -virātus, -virēscere, -virgināre, -viriāre, -viriātio, -vīscerāre, -viscerātio, -viscerātus, -vīsio, -vispilāre, -vītābilis, -vītābiliter,*-vītālis, -vītāliter, -vītāre (1), -vītāre (2), -vītātio, -vīvere, -vocābilis, -vocāre, -vocātio, -vocātīvus, -vocātor, -vocātōria, -vocātōriē?, -vocātōrius, -vocātus, -vocitāre, -volāre, -volātio, -volitāre, -vōlūtē, -volūtio, -volūtor, -volūtus*, -volvere, -vomere, -vomitāre, -vorāre, -vulgāre, -vulgātio, -vulnerāre, -vulsāre, -vulsio, -vulsor, -vulsitio; L.: TLL, Walde/Hofmann 1, 386?, Walde/Hofmann 1, 387